Herstructurering en reorganisatie

Een herstructurering of structuurwijziging begint met verschillende motieven. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid tot beperking van persoonlijke aansprakelijkheid of de mogelijkheid tot verbetering van de verhandelbaarheid. Ook fiscale motieven en juridisch-organisatorische motieven, zoals flexibiliteit en continuïteit kunnen een rol spelen. Voor het adviseren en begeleiden van onder andere het proces van herstructureringsvormen als juridische fusie en juridische splitsing, staan wij u bij.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan


    meer diensten