Executele partners – een betrouwbare afwikkeling van uw nalatenschap

Heeft u er wel eens over nagedacht hoe u uw eigen nalatenschap verdeeld en afgewikkeld wilt hebben? Een nalatenschap afwikkelen doet u – gelukkig maar – niet elke dag. Er kan al gauw een jaar of langer mee gemoeid zijn. Het is ook iets dat veel vraagt van het organisatietalent van de nabestaande, op een moment dat zij emotioneel nog sterk betrokken zijn bij het verlies van een dierbaar familielid. Het kost veel tijd en energie om bedrijven en instanties te benaderen die in kennis moeten worden gesteld. Ook praktische zaken, zoals de opzegging van abonnementen, zijn helaas vaak geen kwestie van één brief of telefoontje. En tijd is niet de enige beperkende factor. Ook de afstand kan een rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan erfgenamen die verspreid over Nederland of zelfs in het buitenland woonachtig zijn. Maar ook de spreekwoordelijke afstand die tussen nabestaanden bestaat of dreigt te ontstaan na een overlijden, kan het afwikkelen van een nalatenschap bemoeilijken.

Waarom een executeur?

Wilt u dat na uw overlijden de nalatenschap voortvarend wordt afgewikkeld? Op de manier die uw erfgenamen niet onnodig belast? Dan is het verstandig een executeur te benoemen. Een goede executeur is niet betrokken, maar staat uw nabestaande(n) wel persoonlijk bij. Het is een specialist die de weg kent – zowel wat betreft de notariële als de fiscale kant – en die praktisch handelt. Kortom, een specialist zoals Executele Partners. Op deze pagina wordt uitgelegd wat de rol van Executele Partners kan zijn bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Wat is een executeur?

Er zijn verschillende executeurs:

 • Een uitvaart executeur regelt de uitvaart;
 • Een beheerexecuteur is belast met het beheer van de nalatenschap en heeft de bevoegdheid om de nalatenschap te beheren, de schulden te betalen en de nalatenschap in gereedheid te brengen voor de verdeling;
 • Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan naast de bevoegdheden van de beheerexecuteur ook de verdeling van de nalatenschap verzorgen.

Wat kan Executele Partners als Executeur doen?

Het afwikkelen van administratieve en financiële formaliteiten zoals:

 • Het laten afgeven van een verklaring van erfrecht en/of verklaring van executele;
 • Het structureren van de administratie;
 • Het afwikkelen van de post en lopende zaken;
 • Het in kaart brengen va banksaldi, effecten, schulden en verordeningen;
 • Het beëindigen of wijzigen van verzekeringen, lidmaatschappen en/of abonnementen;
 • Het informeren van instanties;
 • Het aanvragen/wijzingen van uitkeringen en/of pensioen t.b.v. nabestaanden;
 • Het opstellen van een boedelbeschrijving;
 • Het inschakelen van een makelaar/taxateur.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een executeur?

Er zijn veel voordelen verbonden aan de professionele afhandeling van de afwikkeling van uw nalatenschap. Om een aantal te noemen:

 • Door onze kennis en ervaring kan uw nalatenschap sneller worden afgewikkeld. Daardoor worden vaste lasten eerder verlaagd of beëindigd;
 • Een goede executeur zal in staat zijn meeropbrengsten te realiseren bij mogelijke verkoop van (inboedel) goederen;
 • De inschakeling van een onafhankelijke derde voorkomt in de regel conflicten over erfenissen: uw executeur handelt vanuit een neutrale positie en is niet emotioneel betrokken;
 • Bovendien legt u door het inschakelen van een executeur niet onnodig beslag op de tijd van uw nabestaanden. Het is een zware opgave om middenin het rouwproces zakelijke afspraken te moeten maken. Het zal ook hen veel waard zijn als die fase professioneel kan worden afgehandeld.

Hoe benoemt u een executeur?

De executeur die de nalatenschap gaat afwikkelen, moet in een testament worden benoemend. Na een overlijden wordt deze persoon gevraagd de benoeming als executeur te aanvaarden. Zegt hij of zij ‘ja’ dan kan de executeur beginnen. Die aanvaarding van een benoemding wordt vastgesteld in een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele. Deze verklaring wordt door een notaris na een overlijden opgemaakt en afgegeven.

Samenwerken met Westport Notarissen

Executele Partners werkt nauw samen met Westport Notarissen daardoor is er altijd voldoende menskracht en expertise aanwezig om uw nalatenschap af te wikkelen. De voortang van de afwikkeling van uw nalatenschap is zodoende gewaarborgd. Wij zijn een gekwalificeerd kantoor met (kandidaat-)notarissen die aangesloten zijn bij onder andere de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). Uiteraard conformeren de (kandidaat-)notarissen van Executele Partners zich aan de regels en het toezicht van het tuchtrecht. Ook werkt Executele Partners nauw samen met gespecialiseerde instellingen, zoals het Nationaal Registratie Instituut (NRI) en boedelberedderaars, waaronder Obelisk Boedelbeheer.

Executele Partners kan u ook helpen bij het in kaart brengen van gegevens die nodig kunnen zijn bij de afwikkeling van uw nalatenschap na uw overlijden. Om te zijner tijd de afwikkeling te bespoedigen kan bij leven een Persoonlijk Document (PD) worden aangemaakt en bijgehouden. Zaken bij leven nauwkeurig bijhouden kan uw nabestaande later veel kosten besparen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Westport Notarissen kan uw PD beheren. Daardoor valt het document automatisch onder de geheimhoudingsplicht van de notarissen verbonden aan Westport Notarissen. Hoewel het opmaken van een PD de afwikkeling van de nalatenschap vereenvoudigd, is het opmaken van een PD niet noodzakelijk als u Executele Partners tot executeur benoemd.

Kies voor de zekerheid van executele partners

Een executeur wordt bij leven benoemd. De mogelijkheid blijft echter altijd bestaan dat degene die u tot executeur heeft aangegeven, de benoeming niet meer kan of wil aanvaarden. Met het aanwijzen van Executele Partners als executeur voorkomt u dat de afwikkeling onnodig vertraging oploop. In uw testament bepaalt u zelf hoe Executele Partners uw zaken te zijner tijd moet afhandelen. Executele Partners is gespecialiseerd in het ondersteunen van nabestaanden bij de afwikkeling van nalatenschappen. Uw nabestaande worden bij allerhande huishoudelijke en praktische zaken begeleid. Als spin in het web is Executele Partners er om al het werk uit handen te nemen en de afwikkeling tot in de kleinste details te coördineren en af te handelen. Natuurlijk worden nabestaande continue door Executele Partners geïnformeerd over de voortang. Er is altijd een deskundig aanspreekpunt bij vragen of problemen.

Hoe zit het met betrouwbaarheid en privacy?

Als u Executele Partners tot executeur benoemt, kunt u er van op aan dat uw nalatenschap in goede handen is. Natuurlijk komen bij een nalatenschap veel privé-gegevens te sprake. Daarom is het goed samen te werken met een onafhankelijke en neutrale partners, zoals Executele Partners. Executele Partners garandeert u en uw nabestaande volstrekte discretie en betrouwbaarheid. Zo wordt ook gegarandeerd dat bij of na de afwikkeling van een nalatenschap geen gevoelige informatie in handen van derden valt.

Volledig inzicht in kosten

Executele Partners werkt op basis van uurtarief. De tijd die wordt besteed aan een afwikkeling wordt nauwkeurig geadministreerd. Deze gegevens kunt u altijd opvragen ook ontvangt u de uren- en kostenverantwoording bij een declaratie, Executele Partners werkt niet op provisiebasis: er zijn geen afspraken met bedrijven, instellingen of organisaties over een ‘aanbrengprovisie’ of een retourprovisie. Deze afspraken zal Executele Partners ook nooit maken. Moeten derden worden ingeschakeld voor de afwikkeling, dan worden deze kosten zonder opslag berekend.

Het beheren van goederen behorend tot de nalatenschap:

 • Het beheren en in verkoopconditie houden van huis en tuin;
 • Het leeg en schoon laten opleveren van het huis;
 • Het opslaan van (inboedel) goederen.

Het gereedmaken van de nalatenschap voor verdeling en uitvoering van de verdeling van de nalatenschap:

 • Het laten taxeren van de boedel door een erkende taxateur;
 • Het verkopen van het eigen bedrijf of het zorgen voor definitieve opvolging;
 • Het verkopen en overdragen van een woning;
 • Het verkopen van vervoermiddelen, zoals auto, caravan of boot.

Het adviseren over het ontwikkelen van de nalatenschap voor verdeling:

 

 • Het verzorgen van de aangifte erfbelasting en laatste aangifte inkomstenbelasting;
 • Het maken van berekeningen erfbelasting;
 • Het controleren van opgelegde aanslagen inkomsten- en erfbelasting.


  meer diensten