Appartementsrecht

Om een gebouw in delen te verkopen moet het gesplitst worden in appartementsrechten. In een notariële akte wordt gedetailleerd vastgelegd welke gedeelten van het gebouw privé zijn en welke gemeenschappelijk. In het reglement worden de afspraken voor gebruik en onderhoud van het gebouw vastgelegd. Het opstellen van de splitsingsakte is één van onze specialismen. Bij het maken van de vereiste splitsingstekening begeleiden wij u.

Als de splitsingsakte in het verleden is opgemaakt, kan de feitelijke situatie in de tussentijd veranderen. Wij adviseren u, als vastgoedrecht notaris, graag bij de splitsing in appartementsrechten en het bijbehorende reglement.

Ook bij andere zaken bieden we ondersteuning. Zo zijn we uw erfpacht notaris en heeft u een notaris voor een veiling nodig? Neem contact met ons op en gesprek.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan


    meer diensten