Erfpacht

Bij erfpacht wordt de eigendom van onroerend goed behouden, maar de ander mag de grond en het pand gebruiken. De eigenaar van het onroerend goed is vaak een gemeente of waterschap.

Wij begeleiden, als vastgoed notaris, het hele uitgifteproces en leggen de afspraken, waaronder de duur van het recht en de vergoeding, gedetailleerd vast in een notariële akte. Ook de heruitgifte van een geëindigd erfpachtsrecht en de conversie (omzetten) van erfpacht naar volle eigendom verzorgen wij graag voor u.

Ook voor andere zaken omtrent vastgoed staan we voor u klaar. Denk bijvoorbeeld aan een veiling notaris bij een executieverkoop en voor een zekerheidsstelling.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan


    meer diensten