Erfpacht

Bij erfpacht wordt de eigendom van onroerend goed behouden, maar de ander mag de grond en het pand gebruiken. De eigenaar van het onroerend goed is vaak een gemeente of waterschap.

Wij begeleiden het hele uitgifteproces en leggen de afspraken, waaronder de duur van het recht en de vergoeding, gedetailleerd vast in een notariële akte. Ook de heruitgifte van een geëindigd erfpachtsrecht en de conversie (omzetten) van erfpacht naar volle eigendom verzorgen wij graag voor u.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan


    meer diensten