Levenstestament

Wat moet u regelen voor als u ouder wordt en u lichamelijk of geestelijk achteruit zou gaan? Wat kunt u doen als u binnenkort een ingrijpende operatie heeft en de afloop niet zeker is? Houd zelf de regie en denk goed na over wie uw belangen behartigt als u het zelf niet meer kunt.

In een levenstestament legt u dit vast. U benoemt een vertrouwenspersoon (of meerdere) en geeft aan die persoon volmacht om uw zaken te behartigen wanneer u het niet meer kunt.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee onderdelen: een financieel deel en een medische en persoonlijk deel. U legt alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast. In deze akte legt u ook vast waar de vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) zich aan moet houden en aan wie hij eventueel rekening en verantwoording moet afleggen.

Klik hier voor meer informatie

Bewind Partners

Wilt u een buitenstaander als gevolmachtigde benoemen? Dan kunt u Bewind Partners aanstellen. Daar werken professionals, die persoonlijk bij u betrokken zijn. Met Bewind Partners als gevolmachtigde hoeven uw naasten zich niet bezig te houden met het doen van betalingen, het beheer van uw persoonsgebonden budget of het doen van belastingaangiften. U kunt Bewind Partners ook benoemen als toezichthouder op een door u benoemde gevolmachtigde. U weet dan zeker dat de gevolmachtigde alleen uw belang zal dienen. Bewind Partners is een initiatief van Westport Notarissen. Meer weten?

Goed om te weten:

Het levenstestament voorkomt dat uw naasten naar de rechter moeten om uw zaken te regelen wanneer u dit zelf niet meer kunt. Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dit regelt u in een testament.

Naast het opstellen van een testament, kunnen we, als familierecht notaris, onder andere ook hulp bieden met de afwikkeling van nalatenschap.

Ga naar de website

Vraag vrijblijvend een offerte aan


    meer diensten