Een levenstestament: wij zijn uw vertrouwde adviseur

Wat moet u regelen als u ouder wordt en lichamelijk of geestelijk achteruit zou gaan? Wat kunt u doen als u binnenkort een ingrijpende operatie heeft en de afloop onzeker is? Houd zelf de regie en denk goed na over wie uw belangen behartigt als u het zelf niet meer kunt. In een levenstestament legt u dit vast. U benoemt een vertrouwenspersoon (of meerdere) en geeft aan die persoon volmacht om uw zaken te behartigen wanneer u dit zelf niet meer kunt.

Bij Westport Notarissen begrijpen we hoe belangrijk het is om controle te houden over uw leven, ook als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Een levenstestament zorgt ervoor dat uw wensen duidelijk zijn vastgelegd en gerespecteerd worden.

Verschillende volmachten in een levenstestament

Een levenstestament is een persoonlijk document dat verschillende aspecten van uw leven en wensen dekt. Het geeft u de mogelijkheid om te bepalen wie beslissingen voor u neemt wanneer u dat zelf niet meer kunt. Deze volmachten zijn onder te verdelen in verschillende categorieën, elk met een specifieke focus:

Financiële belangen

 • Bankzaken: het beheren van uw bankrekeningen en investeringen.
 • Vastgoed: de beslissingen over uw onroerend goed, inclusief kopen, verkopen en verhuren.
 • Belastingen: het regelen van uw belastingaangiften en andere fiscale verplichtingen.

Medische zaken

Een ander cruciaal onderdeel van een levenstestament zijn uw medische wensen, inclusief beslissingen rondom uw levenseinde. U kunt bepalen welke medische behandelingen u wel of niet wenst te ondergaan en in welke omstandigheden. Dit onderdeel zorgt ervoor dat uw gezondheidszorg overeenkomt met uw persoonlijke wensen en waarden, ook wanneer u deze niet meer zelf kunt uiten.

Persoonlijke zaken

Naast financiële en medische zaken, kunt u in uw levenstestament ook persoonlijke wensen vastleggen, zoals de verzorging van huisdieren, wensen ten aanzien van wonen of de omgang met familie. Het vastleggen van deze persoonlijke aspecten helpt uw vertrouwenspersoon beslissingen te nemen die in lijn zijn met uw levensstijl en voorkeuren.

Verschil testament en levenstestament

Goed om te weten: het levenstestament voorkomt dat uw naasten naar de rechter moeten om uw zaken te regelen wanneer u dit zelf niet meer kunt. Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dit regelt u in een testament. Naast het opstellen van een testament kunnen we – als familierecht notaris – onder andere ook hulp bieden met de afwikkeling van uw nalatenschap.

Bewind Partners aanstellen

Wilt u een professional als gevolmachtigde benoemen? Dan kunt u Bewind Partners aanstellen. Daar werken mensen die persoonlijk bij u betrokken zijn. Met Bewind Partners als gevolmachtigde hoeven uw naasten zich niet bezig te houden met het doen van betalingen, het beheer van uw persoonsgebonden budget of het doen van belastingaangiften. U kunt Bewind Partners ook benoemen als toezichthouder. U weet dan zeker dat een gevolmachtigde alleen uw belang zal dienen. Bewind Partners is een initiatief van Westport Notarissen. Meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie.

De rol van een notaris

De notaris speelt een essentiële rol bij het opstellen van een levenstestament. Niet alleen zorgt de notaris ervoor dat uw document juridisch correct is, maar hij of zij helpt ook om uw wensen duidelijk en ondubbelzinnig vast te leggen. Bij Westport Notarissen nemen we de tijd om uw situatie te begrijpen en bieden we maatwerk oplossingen die aansluiten bij uw persoonlijke behoeften. Bent u klaar om uw wensen voor de toekomst veilig te stellen? Neem contact op met ons team voor een persoonlijk adviesgesprek.

Vraag vrijblijvend een offerte aan


  veel gestelde vragen

  Wat gebeurt er als ik geen levenstestament heb?
  Zonder levenstestament kunnen er onduidelijkheden en conflicten ontstaan over wie uw belangen mag behartigen. Dit kan resulteren in een gerechtelijke procedure om een bewindvoerder aan te stellen, wat tijd en geld kost.

  Kan ik mijn levenstestament wijzigen?
  Ja, u kunt uw levenstestament altijd wijzigen zolang u wilsbekwaam bent. Het is aan te raden regelmatig te controleren of het nog steeds uw wensen reflecteert.

  Is een levenstestament rechtsgeldig in het buitenland?
  Dit kan variëren per land en hangt af van lokale wetgeving. Het is belangrijk dit na te gaan als u vermogen of belangen in het buitenland heeft.

  meer diensten