Bespaar belasting met een testament dat up-to-date is en een notariële volmacht!

15-05-2020

Door het maken van een testament (en een notariële volmacht) kan veel erfbelasting worden bespaard.

Steffie

Michels

Notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Bent u ook benieuwd hoeveel erfbelasting u dient te betalen wanneer u of uw partner komt te overlijden? Wanneer u komt te overlijden zijn uw erfgenamen erfbelasting verschuldigd over hetgeen zij van u erven.

erfbelasting

Als alles naar de langstlevende gaat en deze langstlevende toch € 7.500,- erfbelasting dient te betalen, wordt dit vaak als zeer vervelend ervaren. Deze erfbelasting dient bij overlijden van de eerste te worden afgerekend met de Belastingdienst, maar de kinderen krijgen nog niet de beschikking over deze erfdelen.

In het geval de heer en mevrouw Jansen hun testament up-daten, kunnen zij ervoor zorgen dat er bij het overlijden van de eerste van hen geheel geen erfbelasting verschuldigd is. Dat kan door in het testament een zogeheten ‘afvullegaat’ op te nemen. Dit is een bepaling dat ervoor zorgt dat de langstlevende de vrijstelling van € 650.913,- (2019) volledig kan benutten. De vorderingen van de kinderen worden verminderd, en de vrijstelling van de langstlevende wordt “afgevuld”.

 

Voorbeeld:

De heer en mevrouw Jansen zijn beiden 72 jaar; zij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en ze hebben twee kinderen. Zij hebben in 1995 (vijfentwintig jaar geleden) een langstlevende testament opgesteld. De heer en mevrouw Jansen bezitten een hypotheekvrije woning en daarnaast nog wat spaargeld. De woning en het spaargeld zijn totaal € 400.000,- waard. De notaris rekent voor hen uit dat indien een van hen zou overlijden, de langstlevende een bedrag van bijna € 7.500,- aan erfbelasting zou moeten betalen over de erfdelen van de kinderen.

Een andere manier om erfbelasting te besparen is door het doen van schenkingen bij leven. Zij mogen dit jaar een bedrag belastingvrij schenken aan hun kinderen van € 5.428,- (2019) en hun kleinkinderen € 2.173,- (in 2019). Thans is het – onder specifieke voorwaarden – mogelijk om € 102.010,- belastingvrij aan een kind te schenken.

Maar wat nu als zij deze schenkingen in de toekomst niet meer zelf kunnen doen doordat een van hen gaat dementeren?
In deze situatie kan een notariële volmacht uitkomst bieden. In een notariële volmacht kunnen zij zelf een gevolmachtigde aanwijzen – iemand die zij vertrouwen – die namens hen alle denkbare financiële handelingen kan verrichten, waaronder ook het doen van schenkingen. Deze schenkingen kunnen namelijk ook van belang zijn bij het verlagen van een eventueel eigen bijdrage voor de zorg. Op deze manier kunnen de schenkingen doorlopen en kan er belastingvrij vermogen worden overdragen aan de kinderen en kleinkinderen.

meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op via onderstaand formulier. De notarissen helpen u graag.