Betaal je jullie nieuwe woning deels met jouw spaargeld? Let op de verjaringstermijn.

20-05-2021

In dit artikel legt onze collega Arjan Verrijp uit waarom het belangrijk is om schriftelijk afspraken te maken wanneer u een huis koopt samen met uw partner. Deze schriftelijke afspraken zijn belangrijk. Want wat gebeurt er als u meer spaargeld inlegt dan uw partner? Wij leggen het uit aan de hand van een voorbeeld.

Arjan

Verrijp

Organisatie adviseur

Vastgoed


bekijk profiel

De woning van Jan en Els

Jan en Els kochten samen in 2010 een woning. De koopprijs van de woning is deels betaald uit een hypothecaire geldlening. Daar zijn Jan en Els hoofdelijk aansprakelijk voor.
Els heeft geld gespaard. Ze gebruikt een gedeelte van haar spaargeld om het niet gefinancierde gedeelte van de koopprijs te betalen. Ze legt €50.000,00 in.

Els heeft een vordering van €25.000,00 op Jan, omdat zij een gedeelte van de koopprijs uit privévermogen heeft ingebracht.
Jan en Els hebben nooit (schriftelijke) afspraken gemaakt over de terugbetaling van het bedrag van €25.000,00.

Helaas gaan Jan en Els uit elkaar in 2018. Zij verkopen hun gezamenlijke woning. Els wilde haar vordering op Jan verrekenen met de verkoopopbrengst, maar dat is niet gelukt.

Verjaring

Waarom is het Els niet gelukt om de vordering te verrekenen? Dit heeft te maken met de recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Zij stellen dat de verjaringstermijn van vijf jaren in deze situatie van toepassing is. Dit omdat Jan en Els niets schriftelijk hadden vastgelegd. En omdat Els verder geen actie heeft ondernomen.

In 2019 was de termijn van vijf jaar ruimschoots verstreken. Els kon de vordering van € 25.000,00 op Jan niet meer innen.

Mijn advies

Zoals u ziet in het verhaal van Jan en Els is het heel belangrijk om zaken goed vast te leggen. Als notaris adviseer ik dan ook om de vordering wegens inbreng privévermogen bij de aankoop van de woning schriftelijk vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld in een samenlevingsovereenkomst of in een schuldbekentenis.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact met mij op. Ik help u graag.