Betaal minder erfbelasting door schenkingen te verspreiden

29-05-2020

Wanneer u komt te overlijden, laat u wellicht wat vermogen na. De Belastingdienst kan over dit vermogen erfbelasting heffen. Daarom kan het goed zijn om er over na te denken uw vermogen te spreiden over meerdere personen.

Linda

Ruygrok-de Zeeuw

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Als uw kinderen uw erfgenamen zijn, geldt voor dit jaar dat zij € 20.616,00 belastingvrij van u mogen erven. Erven zij meer dan dit bedrag, dan zijn zij over de eerste € 124.727,00 boven dit bedrag 10% erfbelasting verschuldigd. Erven zij per persoon nog meer dan het vrijgestelde bedrag van € 20.616,00 vermeerderd met de zogenaamde ‘eerste schijf’ van € 124.727,00 en dus per persoon meer dan € 145.343,00, dan moeten zij over dat meerdere 20% erfbelasting betalen.

minder erfbelasting

U kunt in uw testament zelf bepalen wie er na uw overlijden iets van u erft. Hoeveel erfbelasting wordt betaald door de persoon die van u erft, is afhankelijk van het verwantschap tussen u en deze persoon.

Over het algemeen is het de bedoeling dat uw vermogen bij uw afstammelingen terecht komt. Het is daarom het meest logisch dat u het aan uw kinderen nalaat. Mede om erfbelasting te besparen, kunt u echter ook uw kleinkinderen in uw testament betrekken. Kleinkinderen kunnen – net als kinderen – belastingvrij € 20.616,00 van u erven. Blijven de bedragen die u aan uw kleinkinderen nalaat op of onder het bedrag van € 20.616,00 per kleinkind, dan hoeft over deze bedragen dus geen erfbelasting betaald te worden. Stel dat u vier kleinkinderen heeft, dan betekent dit dat u op deze manier € 82.464,00 (extra) belastingvrij kunt laten vererven. Op die manier kunt u bij uw overlijden dus veel erfbelasting besparen.

 

laat geen geld liggen, schenk aan uw kleinkinderen.

jonge kleinkinderen?

Misschien zijn uw kleinkinderen nog jong en wilt u niet dat zij op (te) jonge leeftijd ineens veel geld tot hun beschikking krijgen als zij iets van u erven. In dat geval kunt u in uw testament regelen dat het vermogen dat zij van u erven, tot een – door u vast te stellen – bepaalde leeftijd onder bewind wordt gesteld. U wijst in dat geval in uw testament een bewindvoerder aan die het vermogen van het kleinkind tot die door u aangewezen leeftijd beheert. Deze bewindvoerder kan bijvoorbeeld uw eigen kind zijn.

Om erfbelasting te besparen kunt u ook al voor uw overlijden schenkingen doen om zo uw vermogen te verlagen. U kunt bijvoorbeeld (jaarlijks) een schenking aan uw kinderen doen. U kunt ieder van uw kinderen dit jaar € 5.428,00 belastingvrij schenken. U kunt ook aan uw kleinkinderen elk jaar een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Voor dit jaar geldt dat ieder kleinkind € 2.173,00 belastingvrij van u geschonken mag krijgen.

Kortom, door ook aan uw kleinkinderen na te laten of te schenken, kan veel belasting bespaard worden.

maak een afspraak

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust contact met mij op.