wijzigingen overdrachtsbelasting per 1 januari 2021

25-10-2020

Wijzigingen overdrachtsbelasting per januari 2021 en tips!

Arjan

Verrijp

Organisatie adviseur

Vastgoed


bekijk profiel

Wijzigingen overdrachtsbelasting per januari 2021. Wat dat voor u betekent en hoe u er mee om kunt gaan leest u hier!

de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021

In het Belastingplan 2021 is een wetsvoorstel opgenomen (de Wet differentiatie overdrachtsbelasting).
In het wetsvoorstel zijn ondermeer de volgende wijzigingen genomen:

  • wijziging van het algemeen tarief van 6% naar 8%;
  • het 2%-tarief is nog maar beperkt toepasbaar bij woningen; en
  • er komt een vrijstelling overdrachtsbelasting voor (jonge) starters.

 

Algemeen tarief verhoogd naar 8%

Het algemene tarief wordt verhoogd van 6% naar 8%.
Onder het tarief van 8% gaan óók vallen:

-de verkrijging van een woning door een niet-natuurlijk persoon); en

-de verkrijging van een woning door een natuurlijk persoon die de woning niet als hoofdverblijf gaat gebruik, dus als belegging.

Tip:
laat de levering plaatsvinden vóór 1 januari 2021 zo nodig met een Groninger-akte. Met zo’n akte wordt er in 2020 gepasseerd, maar later (in 2021)betaald. Indien er niet op tijd wordt betaald, gaat de eigendom terug naar de verkoper.

.

.

Wanneer geldt het tarief van 2%

Na de wijziging is het tarief van 2% alleen van toepassing als:

-er sprake is van een woning;

-en de woning wordt verkregen door een natuurlijk persoon; en

-de verkrijger de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken; en

-de verkrijger schriftelijk verklaart dat hij de woning als hoofdverblijf gaat gebruiken.

In het wetsvoorstel is overigens opgenomen dat het 2%-tarief niet geldt voor verkrijging van economische eigendom, zelfs als aan alle hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan. Het tarief is dan altijd 8%.

Tip:
wees extra voorzichtig met het omgaan van sleutelverklaringen. Bij zo’n verklaring gaat het risico van de woning over op de koper, ook al blijft de verkoper nog de juridische eigenaar. Een sleutelverklaring is daarom een levering van de economische eigendom en is belast met 8%.

Losse aanhorigheden

De latere verkrijging van bijvoorbeeld een strookje grond grenzend aan de woning is na de wijziging belast met 8% overdrachtsbelasting.

Tip: laat de levering plaatsvinden vóór 1 januari 2021

Wanneer geldt het tarief van 0% (de Startersvrijstelling woning)

Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • er moet worden voldaan aan de voorwaarden voor het 2%-tarief;
  • de verkrijger is 18 jaar of ouder en jonger dan 35 jaar;
  • de verkrijger heeft niet eerder gebruik gemaakt van deze vrijstelling.

Per verkrijger zal moeten worden beoordeeld of van de startersvrijstelling gebruik gemaakt kan worden.
Verder is van belang om te weten dat het 0%-tarief niet geldt bij vakantiewoningen en evenmin bij een economische eigendomsoverdracht.

Tip:

voldoet U aan de voorwaarden voor de startersvrijstelling, laat de levering dan plaatsvinden ná 1 januari 2021.