De voordelen van een levenstestament

29-07-2022

Een levenstestament geldt al tijdens uw leven. Hierin regelt u onder andere wie er beslissingen voor u mag nemen als u dat zelf niet meer kunt.

Linda

Ruygrok-de Zeeuw

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

In een ‘gewoon’ testament regelt u wat er na uw overlijden moet gebeuren. Hetgeen u in dit testament vastlegt, geldt dan ook pas nadat u er niet meer bent.

Het is ook mogelijk om een levenstestament op te maken. Een levenstestament geldt al tijdens uw leven. In het levenstestament kunt u onder andere opnemen wie er beslissingen namens u mag nemen als u dat door bijvoorbeeld ziekte zelf niet meer kunt.

Wat als u geen levenstestament heeft?

Indien u wilsonbekwaam zou worden door bijvoorbeeld dementie, dan mogen uw naasten (en dus ook uw partner) niet zomaar namens u handelen. Heeft u in dat geval niets geregeld? Dan moeten uw naasten via de kantonrechter bijvoorbeeld een bewind laten instellen om namens u te mogen handelen. Pas als zij door de kantonrechter tot bewindvoerder zijn benoemd, kunnen zij namens u zaken regelen. Wel geldt dan dat zij voor bepaalde handelingen vooraf toestemming moeten vragen aan de kantonrechter. Ook moet een bewindvoerder elk jaar aan de kantonrechter rekening en verantwoording afleggen over hetgeen hij namens u doet.

Het opmaken van een levenstestament

Om te voorkomen dat via de kantonrechter een bewind moet worden ingesteld, kunt u dus een levenstestament opmaken. Via dit levenstestament maakt u zelf duidelijk wie namens u mag handelen. De kantonrechter hoeft hier dan geen beslissing meer over te nemen. Door het opstellen van een levenstestament kan gedoe worden voorkomen en tijd worden bespaard. Ook houdt u via een levenstestament zelf de regie!

Wat regelt u in een levenstestament?

U kunt veel regelen in een levenstestament. U regelt hierin zaken voor uw financiële en voor uw medische zaken. U geeft hiervoor volmacht aan één of meer personen. Uw gevolmachtigde mag dan bijvoorbeeld handelen als het gaat om het volgende:

  • Wat gebeurt er met uw woning als u wordt opgenomen in een zorginstelling?
  • Hoe worden uw bankzaken en andere financiële zaken, waaronder uw belastingzaken, geregeld?
  • Worden er schenkingen gedaan namens u aan bijvoorbeeld uw kinderen?
  • Op welke wijze wordt u verzorgd of behandeld als u ernstig ziek bent?

Uiteraard kunt u ook uw eigen wensen vastleggen in het levenstestament. Dit is fijn voor de gevolmachtigde. Mocht u hier zelf geen antwoord meer op kunnen geven door ziekte, dan kan de gevolmachtigde in deze wensen nalezen hoe u over bepaalde zaken denkt.

Wie wordt de gevolmachtigde?

U beslist zelf wie uw gevolmachtigde wordt en voor welke zaken. Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, een kind of een goede kennis. U kunt ook een professionele instantie benoemen.

Hoe weet iemand of ik een levenstestament heb?

De notaris die het levenstestament voor u opstelt, kan deze voor u inschrijven bij het Centraal Levenstestamentenregister. Hierdoor kan eenvoudig worden achterhaald of u een levenstestament heeft opgesteld.

Heeft u vragen over het opmaken van een levenstestament?

Neem dan gerust contact op met onze notaris Linda Ruygrok-de Zeeuw of één van onze collega’s van de afdeling familierecht.