Een bijdrage in de zorg: welke maatregelen kan ik nemen?

15-05-2020

Bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis is tegenwoordig een eigen bijdrage verschuldigd. Voor de eerste 6 maanden van het verblijf geldt de lage eigen bijdrage met maximum van € 861,80 per maand. Daarna is de hoge bijdrage verschuldigd met een maximum van € 2.364,80 per maand.

Jennifer

Fluitman-Marinussen

Notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Ook voor zorg aan huis moet een eigen bijdrage worden betaald. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen (zoals AOW en pensioen) en het eigen vermogen (zoals spaargeld en tweede huis). De hoge eigen bijdrage kan oplopen tot ruim €28.000,- per jaar. Elk jaar wordt dit bedrag weer verhoogd. Dit kan betekenen dat moet worden ingeteerd op het eigen vermogen.

Daarnaast is het zo dat sinds 1 januari 2016 de ouderentoeslag is verdwenen. Ouderen met een laag inkomen worden daardoor ook niet meer ontzien zodra zij zorgbehoeftig worden. Door het treffen van de juiste maatregelen, kan de hoge eigen bijdrage aanmerkelijk worden verlaagd.

Testament

In een testament kan een clausule worden opgenomen, dat de erfdelen van de kinderen bij opname van de langstlevende partner in een verzorgings- of verpleeghuis of bij zorg aan huis al opeisbaar worden. Vanaf dat moment tellen deze kindsdelen niet meer mee voor het vermogen. Zodoende worden de erfdelen van de kinderen niet “opgegeten”.

 

 

Schenken

Daarnaast kan ook geld worden geschonken aan de kinderen. Per jaar mag € 5.428,00 (2019) belastingvrij aan kinderen worden geschonken. Boven dit bedrag moet schenkbelasting worden betaald. Dit bedrag kan worden geschonken in contanten, maar ook op papier. Dat kan handig zijn als uw vermogen vooral “vastzit” in de woning. Het is belangrijk om tijdig te beginnen met schenken en niet te wachten totdat u in de zorg terechtkomt en een eigen bijdrage moet worden betaald.

Levenstestament

En voor de situatie dat u niet meer in staat bent om zelf uw zaken te regelen, kunt u volmacht geven aan bijvoorbeeld uw kinderen. Zodoende kunnen de kinderen ook aan zichzelf of aan kleinkinderen schenken, als u dat zelf niet meer kunt doen. Op die manier voorkomt u dat uw vermogen grotendeels wordt besteed aan de eigen bijdrage voor de zorg of de erfbelasting.

De nodige manieren zijn denkbaar om de eigen bijdrage te verlagen. Tijdige planning is wel van belang, omdat voor de vaststelling van de eigen bijdrage naar uw inkomen en vermogen van 2 jaar terug wordt gekeken.

maak een afspraak

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie? Neem gerust contact met ons op. De notarissen helpen u graag.