Groot bedrag schenken aan uw kinderen (Jubelton)? Doe het nog in 2022!

01-06-2022

Maak in 2022 nog gebruik van de Jubelton!

Steffie

Michels

Notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

U kunt dit jaar nog gebruikmaken van de maximale schenking van de Jubelton. In deze column vertelt Steffie hier meer over.

Belastingvrij schenken

Net als over een erfenis, moet in beginsel over een schenking belasting worden betaald, dit noemen wij schenkbelasting. Er zijn vrijstellingen voor de schenkbelasting.

In 2022 mag u onder andere het volgende belastingvrij schenken:
– een bedrag van € 5.677,- aan een kind;
– een bedrag van € 27.231,- (vrij besteedbaar), aan een kind ouder dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar;
– een bedrag van € 56.724,- (voor een dure studie), aan een kind ouder dan 18 jaar en jonger dan 40 jaar;
– een bedrag van € 2.274,- schenken; aan anderen dan een kind (zoals een kleinkind of een neef of nicht)
– erkende goede doelen zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Jubelton wordt verlaagd en daarna afgeschaft

In 2022 mag u nog € 106.671,- schenken aan een kind of een ander die ouder dan 18 en jonger dan 40 jaar is. Deze schenking is voor de besteding aan de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigen woning schuld. Indien eerder gebruik is gemaakt van een gedeelte van deze vrijstelling, laat u zich dan vooraf goed voorlichten.

De betaling van de schenking mag worden verspreid over het jaar 2022 en 2023. U schenkt bijvoorbeeld € 50.000,- in 2022 en € 56.671,- in 2023. Er dient in beide jaren wel aangifte schenkbelasting te worden gedaan. Degene die het bedrag geschonken krijgt moet het geschonken bedrag dan uiterlijk in 2024 besteden aan de eigen woning.

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.97,-. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft.

De uitsluitingsclausule

Bij een schenking is het belangrijk om te bepalen of u de schenking doet aan uw eigen kind. Dit doet u door te schenken onder uitsluitingsclausule. Hiermee wordt voorkomen dat een kind de van u ontvangen schenking moet delen met een ex-partner indien de relatie van dat kind eindigt.

Dit jaar nog gebruikmaken van de maximale schenking?

Wilt u dit jaar nog gebruikmaken van de maximale schenking van de Jubelton? Doe het in 2022 nog en wacht niet te lang!
Wilt u weten of schenken van belang is in uw situatie? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Steffie Michels.