Het UBO-register: wat is het en hoe werkt het?

28-09-2020

Op 27 september 2020 treedt het UBO register in werking.

Deze blog bevat belangrijke informatie omtrent het UBO register en is relevant voor alle organisaties, bestuurders en aandeelhouders.

Het UBO-register: wat is het en hoe werkt het?

Op 27 september 2020 treedt het UBO register in werking. Deze blog bevat belangrijke informatie omtrent het UBO register en is relevant voor alle organisaties, bestuurders en aandeelhouders.

Wat is een UBO?

UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner, ook wel uiteindelijk belanghebbende genoemd. UBO is de natuurlijk persoon die een belang heeft van meer dan 25% in een organisatie. Een persoon heeft een zodanig belang indien deze persoon:

  • de feitelijke zeggenschap heeft binnen de organisatie;
  • meer dan 25% van het stemrecht heeft;
  • meer dan 25% economisch belang heeft;
  • meer dan 25% van het stemrecht heeft;
  • meer dan 25% van de aandelen houdt.

In het UBO register worden deze personen als UBO van de desbetreffende organisatie geregistreerd.

Voor welke organisaties is het UBO-register van toepassing?  

Kort gezegd: voor (bijna) alle rechtspersonen en personenvennootschappen.

Meer in het bijzonder voor alle niet-beursgenoteerde naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen, verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, rederijen, SE’s, SCE’s en EESV’s alsmede kerkgenootschappen. Het UBO register is niet van toepassing op verenigingen van eigenaars. Indien sprake is van een concern of een groep van vennootschappen, dient voor iedere vennootschap een UBO te worden geregistreerd.

Waarom een UBO-register?

Op grond van de Europese anti-witwasregelgeving moeten alle EU-lidstaten een UBO-register instellen. Het UBO-register heeft als primair doel om de het witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen.

 

Welke gegevens worden opgenomen en zijn openbaar?

De volledige naam, geboortemaand, geboortejaar, woonstaat, nationaliteit, aard en omvang van het economisch belang.

Tevens worden de volgende gegevens opgenomen die niet openbaar zijn en alleen zijn te raadplegen door daartoe aangewezen diensten: geboortedatum, geboorteland, BSN nummer, fiscaal identificatienummer en bewijsstukken waaruit blijkt dat een persoon UBO is.

Hoe registreert een UBO zich?

Dit kan via de website van de KvK, een formulier per post of via de notaris. Het is belangrijk dat de personen die een UBO registreren deze informatie zelf up-to-date houden.

Registreer op tijd

U heeft 18 maanden de tijd om de UBO’s voor uw organisatie te registreren. Uiterlijk 27 maart 2022 moeten alle UBO’s van bestaande organisaties zijn ingeschreven. Voor rechtspersonen die na 27 maart 2020 worden opgericht dient bij de registratie in het handelsregister direct de UBO te worden ingeschreven.

Terugmeldplicht voor notaris

Constateren wij een verschil tussen het UBO-register en de informatie die wij zelf hebben, dan zijn wij verplicht dit te melden bij de KvK. Dit wordt de terugmeldplicht genoemd. Het doel hiervan is dat het UBO-register dan altijd up-to-date is. De terugmeldplicht gaat zeer waarschijnlijk vanaf 1 december 2020 in. Uiteraard treden wij eerst met u in overleg indien een verschil wordt geconstateerd.

Registreren UBO door Westport Notarissen

Westport Notarissen is u graag van dienst bij het registreren van de UBO’s voor uw organisatie. Ook voor vragen staan wij graag voor u klaar. U kunt contact opnemen met Gabi Wickerhoff (g.wickerhoff@westportnotarissen.nl), Paul Bols (p.bols@westportnotarissen.nl) of Susanne Coppen (s.coppen@westportnotarissen.nl).