Gehuwde ondernemers, pas op! Zijn uw huwelijkse voorwaarden nog up-to-date?

29-05-2020

Passen uw huwelijkse voorwaarden nog bij de nieuwe wetgeving en uw situatie?

Joyce

van der Zande

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Het grote verschil met de oude gemeenschap van goederen is dat erfenissen, schenkingen en hetgeen iemand aan privévermogen bij het aangaan van het huwelijk heeft niet meer in de gemeenschap van goederen vallen. Alleen de inkomsten, bezittingen en schulden die de echtgenoten tijdens het huwelijk verkrijgen of maken, gaan tot de gemeenschap behoren.

Gevolgen voor ‘oude’ huwelijken

Voor wie?

De nieuwe wet kan ook zeer ingrijpende gevolgen hebben voor huwelijken die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten.
Dit geldt voornamelijk voor ondernemers die in een beperkte gemeenschap van goederen zijn gehuwd (door het maken van huwelijkse voorwaarden) of een onderneming bij een erfenis of gift hebben verkregen.

Voorheen maakten veel ondernemers huwelijkse voorwaarden om de onderneming en het ondernemersrisico buiten bereik van de echtgenoot/echtgenote te houden. Hiermee werd de echtgenoot/echtgenote beschermd tegen schuldeisers van de ondernemers en werd de onderneming beschermd tegen aanspraken van de echtgenoot/echtgenote in geval van echtscheiding.

Dit lijkt op die manier goed geregeld. Echter is met de komst van het nieuwe huwelijksvermogensrecht het verraderlijke artikel 1:95a toegevoegd aan het Burgerlijk Wetboek, welk artikel ook van toepassing is op huwelijken die gesloten zijn voor 1 januari 2018. Dit artikel houdt in dat een ondernemer, indien de onderneming geen deel uitmaakt van de gemeenschap van goederen, aan de gemeenschap een ‘redelijke vergoeding moet betalen voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een vergoeding niet al op een andere wijze ten bate van beiden echtgenoten komt of is gekomen.’

 

De notarissen staan graag voor u klaar.

De hoogte van deze redelijke vergoeding zal echter op vele manieren berekend kunnen worden en er zijn door de wetgever geen duidelijke richtlijnen gegeven. In geval van echtscheiding zal dat zeer zeker tot problemen kunnen leiden. Indien er namelijk geen redelijke vergoeding is betaald, zou het kunnen betekenen dat de gehele waarde van de onderneming wordt betrokken in de verdeling bij echtscheiding.

Inmiddels is er een wetsvoorstel ingediend om alsnog een overgangsregeling in de wet op te nemen waardoor het artikel niet meer van toepassing is op huwelijken die zijn gesloten voor 1 januari 2018. Echter zolang dit wetsvoorstel niet wordt aangenomen, geldt het vergoedingsrecht nog voor alle huwelijken.

maak een afspraak

Bent u als ondernemer benieuwd of uw huwelijkse voorwaarden bestand zijn tegen de nieuwe wetgeving en nog bij uw situatie passen? Maak een afspraak met één van onze (kandidaat)-notarissen.