Ik wil dat mijn erfgenamen geen belasting betalen. Hoe regel ik dit?

06-11-2021

Wanneer u als ouder komt te overlijden zijn de kinderen erfbelasting verschuldigd over hun erfdeel, ook al blijft alles bij de langstlevende.

Steffie

Michels

Notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Dit artikel gaat over de situatie waarin een ouder overlijdt met achterlating van een echtgenoot of echtgenote (hierna te noemen: partner) en kinderen. Als dit gebeurt is de zogenaamde ‘wettelijke verdeling’ van toepassing. Dit houdt in dat de partner alles krijgt en daarmee verzorgd achterblijft. De kinderen krijgen hun erfdeel in geld, maar dat geld is pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Dat noemen we een ‘niet-opeisbare geldvordering’ van de kinderen. Hoewel deze geldvorderingen van de kinderen nog niet opeisbaar zijn, dient er al wel erfbelasting over te worden betaald! Deze erfbelasting is verschuldigd door de overblijvende partner.

Een voorbeeld

De heer en mevrouw Pietersen zijn beiden 70 jaar. Zij zijn getrouwd in algehele gemeenschap van goederen en ze hebben twee kinderen.

De heer en mevrouw Pietersen hebben een hypotheekvrije woning en daarnaast ook nog wat spaargeld (voor de oude dag). De woning en het spaargeld zijn totaal € 400.000 waard. De erfenis bedraagt € 200.000. Iedere erfgenaam krijgt € 66.667.
De notaris rekent voor de heer en mevrouw Pietersen uit dat wanneer de eerste van hen overlijdt, de langstlevende een bedrag van meer dan € 9.000 aan erfbelasting dient te betalen over de erfdelen van de kinderen. Deze erfbelasting dient binnen 8 maanden na het overlijden van de eerste ouder te worden betaald aan de Belastingdienst. Dit wordt vaak als zeer vervelend ervaren.

Wilt u weten of een afvullegaat van belang is in uw situatie? Maak vrijblijvend een afspraak met Steffie Michels.

Wat kunt u hieraan doen? Een goed testament maken!

In het geval de heer en mevrouw Pietersen beiden een testament maken, kunnen zij ervoor zorgen dat bij het overlijden van de eerste van hen geheel geen erfbelasting verschuldigd is. Dat kan door in het testament een zogeheten ‘afvullegaat’ op te nemen. Dit is een bepaling die ervoor zorgt dat de langstlevende de vrijstelling van € 661.328 (2020) volledig kan benutten. De vorderingen van de kinderen worden verminderd en de vrijstelling van de langstlevende wordt ‘afgevuld’. Want de gehele erfenis blijft toch bij de langstlevende, dus waarom zou je dan nu al belasting betalen?

Neem contact op met Steffie Michels