Is uw levenstestament ook geldig met betrekking tot uw woning in het buitenland?

25-08-2021

Heeft u een woning in het buitenland en een levenstestament? Kijk goed of uw levenstestament ook in het buitenland geaccepteerd wordt.

Joyce

van der Zande

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Een levenstestament is een combinatie van een volmacht met eventueel een overzicht van persoonlijke wensen. Een levenstestament gaat in op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om zaken te regelen. Bijvoorbeeld in geval van dementie of wanneer u in coma ligt. In een levenstestament wijst u iemand aan die als gevolmachtigde in uw naam zaken kan regelen. Denk aan uw bankzaken of de verkoop van uw woning.

Vakantiewoning in het buitenland of een buitenlandse bankrekening?

Wanneer u vermogen in het buitenland hebt is het belangrijk om na te gaan of de zaken ook daar goed zijn geregeld ingeval van ziekte. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat uw partner, kinderen of andere familieleden dit namens u kunnen regelen. Ook als u in Nederland in een levenstestament hebt vastgelegd wie uw zaken mag regelen, betekent dit helaas niet altijd dat deze volmacht ook geldt in het buitenland.

Verdrag Europese regels

Hopelijk komt daar binnenkort verandering in. Er is een verdrag dat ervoor moet zorgen dat er duidelijke Europese regels komen over de erkenning van levenstestamenten in internationale situaties. Door dit verdrag komt er de mogelijkheid om – net als in een testament – een rechtskeuze te maken. Dit betekent dat u ervoor kunt kiezen om het Nederlandse recht van toepassing te laten zijn op de benoeming van een gevolmachtigde en diens bevoegdheden.

Onder andere België, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Zwitserland zijn al partij bij dit verdrag.

Toch blijft het in deze situaties belangrijk om in het levenstestament specifieke bepalingen op te nemen over uw goederen in het buitenland. Op deze manier zorgt u ervoor dat uw levenstestament ook wordt geaccepteerd in dat betreffende land.

Heeft u goederen in het buitenland? Laat u dan goed informeren bij het opstellen van een levenstestament.

Heeft u vragen of wilt u graag een levenstestament opstellen?

Neem dan contact op met mij of mijn collega’s!