Nalaten aan uw kleinkinderen

30-07-2020

Niet alleen uw kinderen, ook uw kleinkinderen kunnen van u erven.

Marieke

Boot-de Vries

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Graag maak ik u bekend met het feit dat u een bedrag kunt nalaten aan uw kleinkinderen. In uw testament kunt u laten opnemen dat niet alleen uw kinderen van u erven, maar ook uw kleinkinderen.

Bij eerste en tweede overlijden

Opa en oma  kunnen bij hun beide overlijdens een bedrag aan de kleinkinderen nalaten. Er kan dan tweemaal gebruik gemaakt worden van de vrijstelling voor de kleinkinderen (in 2020: € 20.946,00). Ter verduidelijking wil ik u hierbij melden dat indien u bij het eerste overlijden een bedrag aan uw kleinkinderen nalaat, maar nog niet daadwerkelijk overgaat tot uitkering van het nagelaten bedrag dat dit bedrag wel gelijk tot het vermogen van de kleinkinderen zal behoren. Deze situatie zal zich dus voordoen indien opa als eerst komt te overlijden en aan zijn kleinkinderen een bedrag nalaat, maar in het testament opneemt dat dit bedrag pas opeisbaar is bij het overlijden van oma. Indien de kleinkinderen minderjarig zijn, zal dit bedrag tevens worden opgeteld bij het vermogen van hun ouders (uw kind). Het is afhankelijk van de persoonlijke situatie of uw kinderen hierover inkomstenbelasting zijn verschuldigd. Indien dit als niet wenselijk wordt beschouwd, kunt u er ook voor kiezen dat de kleinkinderen pas een bedrag erven als de laatste van u beiden komt te overlijden.

Beschermingsbewind

Vaak zijn de kleinkinderen nog jong. Hopelijk ziet u de kleinkinderen nog volwassen en ouder worden, maar dit kan ook anders lopen. Het is niet altijd de bedoeling dat uw kleinkinderen op hun 18-jarige leeftijd het bedrag dat u heeft nagelaten in handen krijgen. De kans bestaat dan dat het bedrag aan zaken worden uitgegeven waar uw wens niet naar uit gaat. U kunt dan in uw testament een beschermingsbewind opnemen. U kunt dan de ouder die tevens uw eigen kind is tot bewindvoerder benoemen. De kleinkinderen kunnen dan alleen met toestemming van de bewindvoerder (hun ouder) gebruik maken van het bedrag dat u heeft nagelaten. U bepaalt zelf in uw testament op welke leeftijd dit bewind eindigt.

Ten laste van de ouder of ten laste van de nalatenschap

Wat vaak als obstakel wordt beschouwd is dat niet alle kinderen evenveel (klein)kinderen hebben. De gedachte bestaat dan dat niet alle kinderen gelijk kunnen worden behandeld. De ‘ongelijke’ behandeling kan voorkomen worden door uw nalatenschap allereerst te verdelen over uw kinderen. Uw kinderen dienen dan aan ieder van hun eigen kinderen (uw kleinkinderen) het bedrag af te geven dat u heeft vastgesteld in uw testament. Uw kind met de meeste kinderen zal voor zichzelf dan een kleiner bedrag overhouden dan uw kind die minder kinderen heeft. Elke staak zal op deze wijze evenveel krijgen.

U kunt tevens voor een andere verdeling kiezen. U kunt namelijk ook allereerst het bedrag dat u aan de kleinkinderen wenst na te laten in mindering brengen op uw nalatenschap. Het bedrag wat dan zal overblijven, zal toekomen aan uw kinderen. Uw kinderen krijgen dan ieder een gelijk bedrag ongeacht hoeveel kinderen uw kind heeft.

Bedrag en/of percentage

Indien u het lastig vindt om een vast bedrag in uw testament op te nemen voor de kleinkinderen, omdat u niet weet wat uiteindelijk de omvang van uw nalatenschap zal zijn, kunt u er voor kiezen om een percentage van uw nalatenschap na te laten aan uw kleinkinderen. Indien u toch liever een vast bedrag opneemt, maar toch een veiligheidsbepaling wenst op te nemen, kunt u er tevens voor kiezen dat de bedragen die aan uw kleinkinderen toekomen niet meer mogen bedragen dan bijvoorbeeld de helft van uw nalatenschap, zodat er ook voor uw kinderen voldoende zal overblijven.

Conclusie

Op verschillende manieren kunt u dus een bepaling opnemen voor de kleinkinderen. Het voordeel is dat u per kleinkind een bedrag ad € 20.946,00 vrij van erfbelasting kunt nalaten. Uw kinderen krijgen daardoor minder en zullen daardoor ook minder of geen erfbelasting verschuldigd zijn. Het is dus niet alleen leuk om een bedrag aan de kleinkinderen na te laten, maar tevens fiscaal voordelig.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Marieke!