Schenken op papier: nieuwe ontwikkelingen

10-10-2023

Onze collega Joyce legt in deze blog u alles uit over schenken op papier.

Joyce

van der Zande

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Het komt regelmatig voor dat mensen graag willen schenken aan hun (klein)kinderen, maar dat het vermogen “vast zit” in de woning. De mogelijkheid bestaat dan om te schenken zonder dat u geld hoeft over te maken. Dit doet u door te “schenken op papier”. Als notaris maken wij daarvoor een schenkingsakte op waarin u uw (klein)kinderen een bedrag schenkt. Het bedrag wordt niet uitgekeerd, maar schuldig gebleven. Wel dient over het schuldig gebleven bedrag door de schenker jaarlijks een zakelijke rente van 6% aan de kinderen te worden betaald.

Repeterende schenking weer mogelijk
Wanneer in één kalenderjaar een schenking voor meerdere jaren werd vastgelegd, was de Belastingdienst van mening dat de schenkingen bij elkaar moesten worden geteld. De vrijstelling voor de schenkbelasting kon dan maar één keer worden gebruikt en niet voor ieder jaar opnieuw.

Op 16 december 2022 heeft de Hoge Raad bepaald, dat als er in één jaar meerdere schenkingen worden gedaan voor de komende jaren en dit wordt vastgelegd in aparte akten, dit niet mag worden gezien als één grote schenking. Door deze uitspraak is het dus weer mogelijk om in één keer voor toekomstige jaren te schenken op papier.

Box 3 wijzigingen
Vanaf 2023 zijn er belangrijke aanpassingen in de box 3 heffing die de voordelen van schenken op papier kunnen beïnvloeden. De schuld die ouders hebben aan hun kinderen is niet meer volledig aftrekbaar van de bezittingen in box 3. Dit komt door een minder gunstige behandeling van schulden in deze box. Het fictieve rendement voor de schuld is nu slechts 2,57%, terwijl overige bezittingen in box 3 een verondersteld rendement van 6,17% kennen. Dit kan leiden tot een hogere belastingdruk op familieniveau.

Wilt u meer weten?
Wilt u weten of het voor u verstandig is om te schenken op papier? Wij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en u te adviseren.