Testament, levenstestament en samenlevingsovereenkomst

01-02-2021

Een korte uitleg over het testament, levenstestament en samenlevingsovereenkomst.

Linda

Ruygrok-de Zeeuw

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Dit artikel gaat over het testament, het levenstestament en de samenlevingsovereenkomst. Wat is het en waar heeft u dit voor nodig?

testament

In een testament legt u vast wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden. Een testament is een notariële akte. Maakt u geen testament? Dan regelt de wet wie uw erfgenamen zijn.
In een testament bepaalt u wie u tot uw erfgenamen benoemt en welke wettelijke erfgenamen u eventueel wilt onterven. Voor het afhandelen van uw nalatenschap benoemt u een executeur in uw testament. Bijkomend voordeel is dat met een testament eventueel erfbelasting kan worden bespaard na uw overlijden. Alleen de notaris kan uw testament opmaken.

Levenstestament

Wat moet u regelen voor als u ouder wordt en u lichamelijk of geestelijk achteruit zou gaan? Houd zelf de regie en denk goed na over wie uw belangen behartigt als u het zelf niet meer kunt.
In een levenstestament legt u dit vast. U benoemt een vertrouwenspersoon (of meerdere) en geeft aan die persoon volmacht om uw zaken te behartigen wanneer u het niet meer kunt.
In een levenstestament legt u ook vast waar de vertrouwenspersoon (gevolmachtigde) zich aan moet houden en aan wie hij eventueel rekening en verantwoording moet afleggen.
Het levenstestament voorkomt dat uw naasten naar de rechter moeten om uw zaken te regelen wanneer u dit zelf niet meer kunt. Het levenstestament geldt tijdens uw leven en gaat niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dit laatste regelt u in een testament.

samenlevingsovereenkomst

Woont u samen of gaat u samenwonen? Stel dan een samenlevingsovereenkomst op met uw partner, vriend of familielid waarmee u samenwoont. Welke spullen zijn van mij en wat is gezamenlijk? Geld voor de boodschappen: wie betaalt wat? Wie betaalt de vaste lasten en wat gebeurt er met ons huis of pensioen als wij uit elkaar gaan? Al deze zaken legt u vast in de samenlevingsovereenkomst.
Een samenlevingscontract is niet verplicht. Toch raden wij aan deze op te stellen. Banken vragen om een samenlevingsovereenkomst bij het aanvragen van een hypotheek. Pensioenfondsen vragen hierom bij het aanmelden van uw partner voor uw nabestaandenpensioen. Een notariële overeenkomst is sterker bewijs dan een zelfgemaakt contract. Maak ook afspraken voor het geval dat één van u overlijdt, deze zijn alleen geldig als ze in een notarieel samenlevingscontract staan.
Een samenlevingscontract kan ook fiscale voordelen hebben. Met een samenlevingscontract betaalt u bij een overlijden mogelijk geen of veel minder erfbelasting.