Een spannende tijd; is uw (levens)testament up-to-date?

heeft u gedacht aan uw (levens)testament? Een artikel over wat een (levens)testament voor u kan betekenen.

Joyce

van der Zande

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Het is een spannende tijd waarin het verstandig is om na te gaan of uw zaken goed zijn geregeld.
Ook als u eerder al een testament heeft gemaakt is het verstandig om te bekijken of deze nog wel voldoet aan uw huidige situatie en de wetgeving. Door het maken van een goed testament (en een levenstestament) kunt u veel problemen én vaak veel kosten voorkomen.

Testament

In een testament bepaalt u wie uw erfgenamen zijn wanneer u komt te overlijden. Deze erfgenamen betalen op dat moment erfbelasting over hetgeen zij van u erven. Met een goed testament kan erfbelasting worden bespaard. Dit kan door optimaal gebruik te maken van alle vrijstellingen die er zijn. Zo kan de grote vrijstelling van een partner (ruim € 660.000,-) geheel worden benut, of kunnen bijvoorbeeld kleinkinderen in een testament worden betrokken. Indien er geen partner en (klein)kinderen zijn, kan u meerdere personen tot erfgenaam benoemen zodat meerdere vrijstellingen kunnen worden gebruikt. Ook kan een goed doel worden benoemd, deze zijn namelijk geheel vrijgesteld van erfbelasting.

Heeft u een partner en kinderen? Dan is het ook mogelijk om in een testament op te nemen dat wanneer de langstlevende partner zorgkosten (voor een verpleeghuis) moet betalen, er op dat moment een deel van de nalatenschap kan worden uitgekeerd aan de kinderen. Hierdoor wordt op dat moment het vermogen verlaagd en zullen er mogelijk minder zorgkosten verschuldigd zijn.

Daarnaast is het verstandig iemand in uw testament te benoemen die nalatenschap afwikkelt. Hierdoor kunnen vaak veel problemen tussen de erfgenamen onderling worden voorkomen. We noemen die persoon een executeur. De executeur zorgt voor de administratieve afwikkeling van de nalatenschap en vertegenwoordigt daarbij de erfgenamen. Uiteraard legt een executeur na zijn werkzaamheden rekening en verantwoording af aan de erfgenamen over het door hem gevoerde beheer.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag! Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende bespreking bij ons op kantoor of digitaal. Voor u en uw nabestaanden een zorg minder!

Levenstestament

Naast het maken van een testament is het vaak ook aan te raden om een levenstestament te maken. Stel dat u in de toekomst zou gaan dementeren en niet meer in staat bent om uw eigen zaken te behartigen. Op grond van de wet zijn uw partner of uw kinderen niet zomaar bevoegd om namens u een handtekening te zetten. Dit is ook het geval wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd. Dit levert in de praktijk vaak problemen op. Indien er op zo’n moment niets is geregeld, zal een bewind moeten worden aangevraagd bij de kantonrechter. Hierop heeft u dan zelf geen invloed meer. Als u graag zelf de regie in handen wilt houden, is het mogelijk om van tevoren een levenstestament (algehele volmacht) op te stellen waarin u zelf bepaald wie uw belangen mag behartigen als u dit zelf niet meer kunt. In een levenstestament kunt u ook zelf de spelregels bepalen waar een gevolmachtigde zich aan dient te houden.