Valkuilen bij het nieuwe huwelijksvermogensrecht

15-05-2020

De valkuilen van de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen die op 1 januari 2018 in werking is gegaan.

Joyce

van der Zande

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Op 28 maart jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Hiermee gaat het bestaande huwelijksvermogensrecht op de schop en ontstaat een geheel nieuwe wettelijke regeling van huwelijksvermogensrecht: de algehele gemeenschap van goederen verdwijnt. De wet treedt in werking op 1 januari 2018 en heeft zeer ingrijpende gevolgen.

het huwelijksvermogensrecht

Door de wijziging blijven, bij huwelijken gesloten ná 1 januari 2018, het vermogen en de schulden die voor het huwelijk zijn opgebouwd na een echtscheiding automatisch bij de oorspronkelijke eigenaar. Ook van erfenissen en schenkingen zal de huwelijkspartner niet zomaar kunnen meeprofiteren. Het vermogen en de schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd worden wel gemeenschappelijk.

Om toch nare verassingen bij een eventuele echtscheiding te voorkomen, is het vaak aan te raden om voor het huwelijk huwelijkse voorwaarden op te stellen. Hieronder beschrijf ik een aantal valkuilen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht:

Wilt u meer weten over dit onderwerp en wat dit voor u kan betekenen? Onze notarissen helpen u graag. Vraag vrijblijvend informatie aan bij het contactformulier.

Valkuilen

  • Om een scheiding aan te brengen in de vermogens, is het belangrijk een goede administratie bij te houden. Dit zal in de praktijk veelal niet gebeuren, waardoor er bij echtscheiding toch zal moeten worden gedeeld alsof er een gemeenschap van goederen was. Als echtgenoten er zeker van willen zijn dat zij bij echtscheiding niet delen in elkaars vermogen, kan dit in huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd.
  • Als echtgenoten vóór het huwelijk voor ongelijke delen gerechtigd zijn tot bijvoorbeeld de woning, zullen zij door het huwelijk voor gelijke delen gerechtigd worden. Dit kan worden voorkomen door dit in huwelijkse voorwaarden anders af te spreken.
  • Voor ondernemers is het vaak noodzakelijk om huwelijkse voorwaarden te maken om hun echtgeno(o)t(e) te beschermen tegen de zakelijke schulden die zij tijdens het huwelijk maken en om een onderneming die tijdens het huwelijk wordt gestart buiten een eventuele echtscheiding te houden.
  • Voor ondernemingen die voor het huwelijk zijn gestart, geldt dat er tijdens het huwelijk aan de gemeenschap een redelijke vergoeding moet worden betaald voor de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer voor de onderneming heeft aangewend. Om discussie te voorkomen over de hoogte en omvang van de vergoeding (bijvoorbeeld: ziet de vergoeding ook op opgepotte winsten?) zijn huwelijkse voorwaarden onontbeerlijk.
  • Ook voor partners die wel in gemeenschap van goederen wensen te huwen is het, na inwerkingtreding van de nieuwe wet, noodzakelijk om dit via huwelijkse voorwaarden te regelen.