Voorkom belastingrente, doe op tijd aangifte erfbelasting!

15-02-2021

Wanneer iemand is overleden moeten de erfgenamen belasting betalen over de erfenis, dit heet erfbelasting. Als de aangifte niet op tijd is ingediend of de aangifte niet juist wordt ingediend en de aanslag afwijkt van de aangifte, wordt er door de Belastingdienst belastingrente in rekening gebracht. Deze belastingrente bedraagt 4%.

Joyce

van der Zande

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Belastingrente staat weer ‘aan’

Vanwege achterstanden in de verwerking van de aangiften bij de Belastingdienst werd er tijdelijk geen belastingrente in rekening gebracht. Hierdoor was het van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 niet erg als een aangifte erfbelasting later werd ingediend dan de gestelde termijn.

 

Omdat de Belastingdienst het verwerken van de aangiften echter weer op de rit heeft, gaat de belastingrente weer ‘aan’ voor overlijdens vanaf 1 januari 2021. De regels voor wanneer belastingrente is verschuldigd zijn ook aangepast.

Wanneer moet er belastingrente worden betaald?

In principe moet een aangifte erfbelasting binnen acht maanden na een overlijden zijn ingediend. De belastingrente wordt dan ook pas berekend over de periode vanaf acht maanden na het overlijden tot zes weken na de datum van de aanslag. De rente moet in principe betaald worden over het gehele bedrag van de aanslag. Er zijn uitzonderingen mogelijk.

Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 geldt het volgende:

  • Is de aangifte binnen acht maanden na het overlijden correct ingediend en wijkt de aanslag niet af van de aangifte? Dan is er geen belastingrente verschuldigd. Ook niet als de aanslag pas veel later door de Belastingdienst wordt opgelegd.
  • Is de aangifte binnen acht maanden ingediend, maar is er gevraagd om een voorlopige aanslag (omdat de gegevens mogelijk nog kunnen wijzigen)? Dan is er alleen belastingrente verschuldigd over het verschil tussen de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag. Indien de definitieve aanslag toch hetzelfde blijkt te zijn als de voorlopige aanslag, is geen belastingrente verschuldigd. Indien de definitieve aanslag lager blijkt te zijn dan de voorlopige aanslag wordt de teveel betaalde belasting en belastingrente terugbetaald.
  • Is de aangifte binnen acht maanden na het overlijden ingediend, maar is deze niet correct of onvolledig ingediend en wijkt de aanslag af van de aangifte? Dan is wel belastingrente verschuldigd over het gehele bedrag van de aanslag (en dus niet alleen over de afwijking).
  • Is er uitstel aangevraagd voor het doen van de aangifte en is de aangifte dus niet binnen acht maanden ingediend? Dan is er wel belastingrente verschuldigd over het gehele bedrag van de aanslag.

Dien de aangifte op tijd in!

Door de wederinvoering van de belastingrente is het dus  belangrijk om de aangifte erfbelasting op tijd in te dienen. Daarnaast is het soms ook aan te raden om een voorlopige aanslag aan te vragen.

Heeft u nog vragen over de aangifte erfbelasting of wilt u hulp bij het indienen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag!