Wat is een familiezorgovereenkomst?

06-02-2023

Van een zorgovereenkomst heeft u vast weleens gehoord: met deze overeenkomst legt u met uw zorgverlener de afspraken over uw medische zorg vast. Maar heeft u ook gehoord van een familiezorgovereenkomst?

Jennifer

Fluitman-Marinussen

Notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Mantelzorgers staan vaak dag en nacht klaar voor hun hulpbehoevende familielid. Familierelaties kunnen het daarbij extra ingewikkeld maken. Binnen een familie kunnen spanningen ontstaan als één van de kinderen meer mantelzorg verleent dan de andere kinderen. Het is daarom belangrijk om tijdig over deze zaken na te denken, deze met elkaar te bespreken en de afspraken vast te leggen. Openheid over de gang van zaken verkleint de kans op conflicten. Ook ruzies of scheve gezichten na het overlijden van de ouder en bij de afwikkeling van diens nalatenschap kunnen hiermee worden voorkomen.

Wat is een familiezorgovereenkomst?

Een familiezorgovereenkomst is een persoonlijk document waarin afspraken worden vastgelegd tussen alle familieleden of naaste betrokkenen. Denk hierbij aan afspraken op het gebied van huisvestiging, persoonlijke verzorging of periodieke familievergaderingen met alle kinderen. Ook de kinderen onderling wordt geadviseerd om dergelijke zaken bespreekbaar maken.

In deze overeenkomst wordt ook vastgelegd welke soort zorg verleend zal worden, hoeveel tijd eraan besteed wordt en tegen welke vergoeding dit wordt uitgevoerd. Dit geeft duidelijkheid aan alle betrokkenen.

Hoe stelt u een familiezorgovereenkomst op?

Een familiezorgovereenkomst is maatwerk; iedereen heeft zo zijn of haar eigen wensen en gewoontes. Wij kunnen dit traject begeleiden, u helpen deze gesprekken te voeren en de door u gewenste overeenkomst notarieel vastleggen.

Heeft u vragen over de familiezorgovereenkomst?

Maak dan vrijblijvend een afspraak met Jennifer Fluitman.

Ik neem contact op