Wat is een UBO?

13-09-2023

Onze collega Paul Bols legt in deze column uit wat een UBO is.

Paul

Bols

Notaris

Onderneming


bekijk profiel

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende eigenaar van een bedrijf. De UBO is degene die uiteindelijk profiteert van de activiteiten van het bedrijf en/of zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering. Het kan hierbij gaan om een persoon of om een entiteit zoals een stichting of vennootschap.

UBO-register Nederland

Het UBO register is een centraal register waarin alle UBO’s van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zijn opgenomen. Het register is bedoeld om transparantie te bevorderen.

UBO-registratie

Het UBO-register is sinds september 2020 verplicht voor alle bedrijven die in Nederland zijn opgericht en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierbij gaat het onder andere om:

  • Bv’s
  • Nv’s
  • Stichtingen
  • Verenigingen
  • Coöperaties

De bedrijven moeten informatie verstrekken over de UBO, zoals naam, geboortedatum, nationaliteit en aard en omvang van het belang dat hij of zij heeft in het bedrijf. Ook moeten documenten worden aangeleverd, waaruit blijkt welke personen als UBO kunnen worden aangemerkt.

UBO verplichting

Bedrijven hebben een verplichting om een UBO registratie te hebben. Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij een bedrijf niet verplicht is om een UBO registratie te hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor beursgenoteerde vennootschappen en voor bedrijven die al openbare jaarstukken hebben waaruit de UBO’s al blijken.

Daarnaast zijn er nog enkele andere uitzonderingen, zoals voor verenigingen van eigenaars en kerken. Het is echter belangrijk om te weten dat deze uitzonderingen slechts beperkt zijn en dat de meeste bedrijven wel een UBO registratie moeten hebben om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

UBO-verklaring via de notaris

De notaris kan helpen bij het vaststellen van de UBO’s en kan de gegevens vervolgens deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Toegankelijkheid UBO register

Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 november 2022 geoordeeld dat de verplichting dat het UBO-register publiek toegankelijk moet zijn, onvoldoende onderbouwd is in de Europese anti-witwasrichtlijn. Dat betekent dat deze verplichting niet meer geldig is.

De minister van Financiën heeft daarop laten weten dat de Kamer van Koophandel tijdelijk geen gegevens vanuit het UBO-register verstrekt. De uitspraak heeft géén gevolgen voor de verplichting om de uiteindelijk belanghebbende te registreren in het UBO-register. UBO’s opgeven bij het UBO-register blijft verplicht en is ook gewoon mogelijk.

Heeft u vragen over een UBO?

Neem dan gerust contact op met onze notaris Paul Bols of één van onze andere collega’s van de afdeling ondernemingsrecht.

E-mail: p.bols@westportnotarissen.nl of telefoon 085 013 36 00.