Welke kosten zijn wel en niet inbegrepen?

Voor u als klant van Helm & Heus Finance.

Notaris-en kadasterkosten voor uw hypotheek

Overzicht van in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 

  • Het verzamelen en beoordelen van noodzakelijke gegevens in diverse registers (BRP, kadaster, VIS, curateleregister, insolventieregister) en controle van persoonlijke omstandigheden van partijen (burgerlijke staat, huwelijksgoederen-of partnerschapsregime, handelingsbekwaamheid). Gebruikelijk is de situatie waarin zich in de burgerlijke staat van partijen geen bijzonderheden voordoen.
  • Het opstellen van de hypotheekakte met één onderpand en het ontwerp zo tijdig als mogelijk toezenden aan de opdrachtgever en – indien vereist – aan de hypotheekhouder. Voor de hypotheekakte is het gebruikelijk dat de geldgever een financiële instelling is.
  • De nota van afrekening opstellen nadat alle noodzakelijke financiële gegevens zijn verzameld.
  • Herhaling controle in diverse registers zoals BRP, kadaster, curateleregister en insolventieregister en dergelijke voorafgaand aan het passeren.
  • Controle op ontvangst van de hypotheekgelden.
  • Het passeren van de akte op het kantoor van Westport Notarissen.
  • Het inschrijven van de akte in het kadaster, waardoor de hypotheek rechtsgeldig wordt gevestigd.
  • Voor de derde maal controle in het kadaster, het curateleregister en insolventieregister.
  • Uitbetalen van de gelden overeenkomstig de afrekening.

Tarieven voor niet in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 

Toestemming eerdere hypotheekhouder € 151,25
Opmaken toestemmingsverklaring € 90,75
Opmaken notariële volmacht € 302,50
Wijziging passeerdatum meer dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 90,75
Wijziging passeerdatum minder dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 302,50
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel en per akte € 42,35
Wettelijk onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00 € 121,-
Gehele aflossing en royement, per algehele doorhaling € 242,-
Gedeeltelijke aflossing en royement, per gedeeltelijke doorhaling € 272,25
Afkoop polis (per polis) € 242,-
Aflossing krediet (per krediet) € 181,50
Werkzaamheden in verband met tolk/vertaler € 211,75
Vergoeding kosten betalingsverkeer € 30,25
Overige niet inbegrepen werkzaamheden (waaronder begrepen titelgebrek) o.b.v. uurtarief

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.