Hypotheek bestaande woning

Tarieven voor niet in de offerte begrepen werkzaamheden

 

Toestemming eerdere hypotheekhouder € 151,25
Opmaken toestemmingsverklaring echtgenoot/geregistreerd partner vanaf € 121,00
Opmaken notariële volmacht € 302,50
Wijziging passeerdatum meer dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 151,25
Wijziging passeerdatum minder dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 302,50
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel en per akte € 42,35
WWFT-onderzoek waaronder onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00 vanaf € 181,50
Gehele aflossing en royement, per algehele doorhaling € 272,25
Gedeeltelijke aflossing en royement, per gedeeltelijke doorhaling € 302,50
Afkoop polis (per polis) € 242,00
Aflossing krediet (per krediet) € 242,00
Werkzaamheden in verband met tolk/vertaler vanaf € 211,75
Vergoeding kosten betalingsverkeer vanaf € 30,25
Overige niet inbegrepen werkzaamheden (waaronder begrepen titelonderzoek) o.b.v. uurtarief

 

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.

Eventuele tariefswijzigingen van derden worden doorberekend.