Hypotheek op een nieuwbouwwoning

Overzicht van in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 

  • Het verzamelen en beoordelen van noodzakelijke gegevens in diverse registers (BRP, kadaster, VIS, curateleregister, insolventieregister) en controle van persoonlijke omstandigheden van partijen (burgerlijke staat, huwelijksgoederen-of partnerschapsregime, handelingsbekwaamheid). Gebruikelijk is de situatie waarin zich in de burgerlijke staat van partijen geen bijzonderheden voordoen.
  • Het opstellen van de hypotheekakte met één onderpand en het ontwerp zo tijdig als mogelijk toezenden aan de opdrachtgever en – indien vereist – aan de hypotheekhouder. Voor de hypotheekakte is het gebruikelijk dat de geldgever een financiële instelling is.
  • De nota van afrekening opstellen nadat alle noodzakelijke financiële gegevens zijn verzameld.
  • Herhaling controle in diverse registers zoals BRP, kadaster, curateleregister en insolventieregister en dergelijke voorafgaand aan het passeren.
  • Controle op ontvangst van de hypotheekgelden.
  • Het passeren van de akte op het kantoor van Westport Notarissen.
  • Het inschrijven van de akte in het kadaster, waardoor de hypotheek rechtsgeldig wordt gevestigd.
  • Voor de derde maal controle in het kadaster, het curateleregister en insolventieregister.
  • Uitbetalen van de gelden overeenkomstig de afrekening.

Tarieven voor niet in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 

Toestemming eerdere hypotheekhouder (bij overbruggingshypotheek) € 151,25
Toestemming voor ABC € 151,25
Vestiging overbruggingshypotheek per object € 272,25
Opmaken toestemmingsverklaring € 90,75
Opmaken notariële volmacht € 302,50
Wijziging passeerdatum meer dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 90,75
Wijziging passeerdatum minder dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 302,50
Werkzaamheden in verband met tolk/vertaler € 211,75
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel en per akte € 42,35
Vergoeding kosten betalingsverkeer € 30,25
Wettelijk onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00 € 121,-
Overige niet inbegrepen werkzaamheden o.b.v. uurtarief

Indien de hypotheekakte (op dezelfde dag als de leveringsakte) bij een ander notariskantoor passeert, wordt voor de extra werkzaamheden, waaronder eventueel begrepen een onderhandse volmacht, een bedrag ad € 302,50 incl. 21% btw berekend.

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.