Hypotheek op een nieuwbouwwoning

Tarieven voor niet in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 

Toestemming eerdere hypotheekhouder (bij overbruggingshypotheek) € 151,25
Toestemming voor ABC € 151,25
Vestiging overbruggingshypotheek per object € 272,25
Opmaken toestemmingsverklaring echtgenoot/geregistreerd partner vanaf € 121,00
Opmaken notariële volmacht € 302,50
Wijziging passeerdatum meer dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 151,25
Wijziging passeerdatum minder dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 302,50
Werkzaamheden in verband met tolk/vertaler vanaf € 211,75
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel en per akte € 42,35
Vergoeding kosten betalingsverkeer vanaf € 30,25
WWFT-onderzoek waaronder onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00 vanaf € 181,50
Overige niet inbegrepen werkzaamheden (waaronder begrepen titelonderzoek) o.b.v. uurtarief

Indien de hypotheekakte (op dezelfde dag als de leveringsakte) bij een ander notariskantoor passeert, wordt voor de extra werkzaamheden, waaronder eventueel begrepen een onderhandse volmacht, een bedrag ad € 302,50 incl. 21% btw berekend.

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.

Eventuele tariefswijzigingen van derden worden doorberekend.