Eerste inschrijving UBO-register is een feit

27-09-2020

Notaris mr. Lars Boellaard heeft de eerste inschrijving van een UBO gedaan.

Bijna alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen zijn vanaf 27 september 2020 verplicht om hun ‘uiteindelijke belanghebbenden’ te registeren in het UBO-register. Na de inschrijving van Lars Boellaard zullen ongeveer 1,5 miljoen Nederlandse rechtspersonen moeten volgen.

Eerste inschrijving UBO-register is een feit

Vanaf 27 september 2020 zijn bijna alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen verplicht om hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ te registreren in het UBO-register. In nauwe samenwerking tussen de Kamer van Koophandel en Westport Notarissen N.V. heeft notaris mr. Lars Boellaard de eerste inschrijving van een UBO gedaan. Na deze inschrijving zullen ongeveer 1,5 miljoen Nederlandser rechtspersonen moeten volgen.

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner. Een UBO is een persoon die voor 25% of meer eigendom van of zeggenschap over een vennootschap heeft. Het hoofddoel van het UBO-register is het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Het is voor elke EU-lidstaat verplicht een register bij te houden waarin de gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie zijn opgenomen.

Het UBO-register

Iedere rechtspersoon of juridische entiteit dient zich in te schrijven in het UBO-register. Deze verplichting geldt echter niet voor beursgenoteerde vennootschappen en verenigingen van eigenaars. Bestaande rechtspersonen en vennootschappen hebben tot 27 maart 2022 de tijd om hun UBO’s in te schrijven. Nieuw opgerichte organisaties dienen een UBO gelijktijdig te registreren met de inschrijving in het Handelsregister. Zonder registratie van de UBO-gegevens wordt er geen KvK-nummer verstrekt. Schrijft een organisatie zich niet, onvolledig of onjuist in, dan kan de organisatie een boete krijgen die oploopt tot € 21.750,-.

Het register is gedeeltelijk openbaar. Zo zijn BSN-nummers en de omvang van een economisch belang alleen door bevoegde autoriteiten in te zien. Dienstverleners zoals banken en notarissen raadplegen het register. Komen de gegevens in het register niet overeen met hun onderzoek, dan dienen zij dit te melden aan de Kamer van Koophandel.

Samenwerking Kamer van Koophandel en het notariaat

De Kamer van Koophandel heeft het afgelopen jaar de IT-omgeving en een applicatie ontwikkeld waarmee een UBO in het register kan worden ingeschreven. Ook al dient de rechtspersoon zelf de UBO in te schrijven, de notaris is vaak betrokken bij het oprichten en herstructureren van juridische entiteiten. De notaris zal dan ook vaak de inschrijving in het register  verzorgen. De ontwikkelde applicatie maakt het voor de notaris mogelijk om de gevraagde gegevens van een UBO digitaal aan het register aan te bieden. Vanwege deze rol voor het notariaat, is de notaris door de Kamer van Koophandel bij de implementatie van het UBO-register betrokken. Daartoe is de Kamer van Koophandel een samenwerking met Westport Notarissen aangegaan. Deze samenwerking is succesvol afgerond met de eerste inschrijving door dit kantoor in het UBO-register.