Online 3D-visualisatie voor juridische informatie in het Kadaster

19-01-2022

Het Kadaster en Stichting Platform BIM Legal slaan de handen ineen voor online 3D visualisatie van juridische informatie bij onroerend goed.

Het Kadaster en Stichting Platform BIM Legal slaan de handen ineen voor online 3D visualisatie van juridische informatie bij onroerend goed. Het doel is dat iedereen die dat wil in één oogopslag kan zien welke juridische afspraken van toepassing zijn op percelen en hun bebouwing. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk voor huizenkopers om snel en eenvoudig driedimensionaal inzicht te krijgen in een recht van overpad of een erfafscheiding. Deze driedimensionale informatie is bij uitstek herbruikbaar voor inschrijving in de kadastrale registratie.

De samenwerking start in navolging op de succesvolle pilot met BIM Legal voor nieuwbouwprojecten van gebiedsontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Samen met notariskantoren Hermans & Schuttevaer Notarissen en Westport Notarissen werden kopers van nieuwbouwwoningen in 2021 eenvoudiger en klantvriendelijker geïnformeerd over de juridische afspraken van hun woning en perceel. Softwareleverancier IRP werkte mee aan de technische realisatie. De initiatiefnemers werden voor BIM Legal onlangs bekroond met de Gouden Zandloper-prijs voor juridische innovatie.

Erik Nieuwenburg, voorzitter Stichting Platform BIM Legal: “We hebben als initiatiefnemers inmiddels een stichting opgericht waarmee we ons als marktpartijen in de vastgoedketen onafhankelijk kunnen verenigen. In deze stichting Platform BIM Legal is inmiddels ook ontwikkelende bouwer Dura Vermeer toegetreden. Door de samenwerking met het Kadaster kan in de praktijk onderzocht worden hoe met een landelijk en uniform stelsel van afspraken de juridische afspraken van woning en perceel geautomatiseerd in 3D ingeschreven kunnen worden in de kadastrale registratie.”

Rob Agelink, directeur Data, Governance en Vernieuwing Kadaster: “ Als Kadaster zien we dat met name in stedelijke gebieden het aantal complexe eigendomssituaties (met meerdere eigenaren en gestapelde eigendomsrechten) toenemen. Akten en tekeningen worden hierdoor steeds ingewikkelder. Het gaat voornamelijk om gebouwen met een bijzondere architectuur en/of een uitgebreide stapeling van rechten. Wij willen in deze samenwerking onderzoeken of geautomatiseerde 3D inschrijving, met daaraan gekoppeld de juridische eigenschappen, mogelijk is. Een 3D visualisatie geeft in één oogopslag duidelijkheid over de rechtszekerheidssituatie.”

Een voorbeeld in Hoef en Haag bij Vianen waar BIM Legal toegepast wordt bij nieuwbouwwoningen is het Lint fase 4: https://www.hoefenhaag.nl/het-lint/woonconfigurator/

Martin Peersmann (namens Kadaster), Rob Agelink (directeur Data, Governance en Vernieuwing Kadaster), Jean-Paul Bolhaar (namens Hermans & Schuttevaer Notarissen), Erik Nieuwenburg (namens BPD), Lars Boellaard (namens Westport Notarissen). Bolhaar, Nieuwenburg en Boellaard zijn respectievelijk penningmeester, bestuursvoorzitter en secretaris van de Stichting Platform BIM Legal. Niet op de foto medebestuurslid van Stichting Platform BIM Legal Bart Pigge van Dura Vermeer.

Over Stichting Platform BIM Legal

Stichting Platform BIM Legal zet zich in voor transparante en uniforme juridische informatie over onroerend goed, die voor iedereen toegankelijk is. Dit wordt gerealiseerd door een stelsel van afspraken te ontwikkelen waarmee alle marktpartijen in Nederland 3D juridische informatie aan elkaar kunnen aanbieden en opvragen. De stichting wordt geleid door een bestuur bestaande uit uiteenlopende partners in de vastgoedketen:

  • Erik Nieuwenburg, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (bestuursvoorzitter)
  • Lars Boellaard, Westport Notarissen (secretaris)
  • Jean-Paul Bolhaar, Hermans & Schuttevaer Notarissen (penningmeester)
  • Bart Pigge, Dura Vermeer (algemeen bestuurslid)

Voor de open standaard-ontwikkeling werkt de stichting samen met softwareleveranciers IRP en Future Insight. De stichting heeft het voornemen een raad van advies in te stellen om met relevante partijen te kunnen klankborden over een voor iedereen werkbaar landelijk stelsel van afspraken voor 3D juridische informatie.

Over het Kadaster

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed en ruimte in Nederland en de rechten die daarbij horen zoals eigendom en hypotheek. Deze gegevens verstrekken we elk jaar in meer dan 24 miljoen digitale producten. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen? De kaarten die we maken –ook in 3D- geven zicht op elke omgeving.

Met onze gegevens en kennis bieden we houvast bij het maken van keuzes. Of het nou gaat om de juiste ligging van perceelgrenzen, de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Internationaal helpen we landen om registraties op te zetten; een goede landregistratie is immers een voorwaarde voor economische groei. Het Kadaster is een zelfstandig bestuursorgaan zonder winstoogmerk.

www.kadaster.nl

Artikel over BIM Legal in Cobouw

In dit artikel van Cobouw licht Erik Nieuwenhuizen (directeur digitale transformatie bij BPD) meer toe over BIM Legal.