Samen voor een schoon Westland!

03-06-2020

De oprichting van de stichting 'Gewoon doen! Het Westlands Miljoen'

Onze collega mr. Lars Boellaard heeft kosteloos de stichting ‘Gewoon doen! Het Westlands Miljoen’ opgericht. Meer weten? Lees het onderstaande bericht.

Samen voor een schoon Westland!

Samen voor een schoon Westland!

Met het plaatsen van de handtekeningen was afgelopen week de oprichting van de Stichting Cleanup team Westland een feit. Wat in 2018 in Wateringen begon als spontane actie om zwerfafval op te ruimen groeide langzaam uit tot een zeer populaire inzamelingsactie die nu Westland breed gedragen wordt.

Binnen ‘GEWOON DOEN! Het Westlands miljoen’ zamelen Westlanders een miljoen drinkblikjes en klein PET-flesjes in die direct gerecycled worden. Zo voorkomt men dat deze in de vuilverbranding terecht komen en echt worden verwerkt tot hoogwaardige nieuwe producten. Echt circulair!

Door middel van dit burgerinitiatief laten Westlandse burgers in scholen, organisaties, sportverenigingen én het bedrijfsleven zien dat afval waarde heeft en dit gewoon gerecycled kan worden. Zo draagt men direct bij aan een schonere leefomgeving en levert men indirect een belangrijke bijdrage aan de door de Verenigde Naties gestelde Mondiale Duurzame Ontwikkelings-doelstellingen voor 2030 zoals gesteld in de Global Goals.

Mr. Lars Boellaard van het kersverse Westport Notarissen in Naaldwijk nam binnen de 1,5 meter maatregelen de honneurs waar. “Westport Notarissen heeft circulair en duurzaam hoog in het vaandel en dragen dat al bijna onderbewust uit in het blauw en groen van ons logo. GEWOON DOEN! Het past ook goed bij de mentaliteit van onze Westlandse en Rotterdamse partners, gewoon de handen uit de mouwen!” aldus Lars Boellaard.

Door alle coronamaatregelen is er enige vertraging ontstaan met de inzameling maar men gaat absoluut door tot er echt een miljoen stuk drinkblikjes en kleine PET-flesjes op de teller staan. “We zijn nog op zoek naar bedrijven die hun naam willen uitdragen op de Blue Bottles die wij als statiegeld/beloning uitgeven aan eenieder die driehonderd blikjes of flesjes inlevert, want jammer genoeg heeft ook dit vertraging opgelopen. Maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het Westlandse bedrijfsleven zich laat zien en ook GEWOON DOEN zegt!” Aldus de voorzitter van Stichting Cleanup Team Westland; Rob van Holstein.

De dagelijkse leiding is in handen van projectmanager Rob van Holstein die wordt bijgestaan door Karin de Vries in de functie van secretaris en Henny van Malkenhorst als penningmeester. Allen zetten zich al jaren in voor een bewust en duurzaam leven binnen verschillende organisaties en het bedrijfsleven.

Ook meedoen aan GEWOON DOEN! Het Westlandse miljoen. Neem dan contact op via cleanupteam.westland@gmail.com en/of kijk op de Facebook pagina Gewoon doen-Het Westlands miljoen.