Stichting Platform BIM Legal sluit digiDeal

24-03-2023

Stichting Platform BIM Legal heeft op 23 maart 2023 een digiDeal gesloten met digiGO.

Stichting Platform BIM Legal heeft op 23 maart 2023 een digiDeal gesloten met digiGO. Als belangrijke bouwsteen maakt de digiDeal onderdeel uit van het digiAkkoord, dat inmiddels door 60 partijen is onderschreven. Stichting Platform BIM Legal en digiGO bundelen hun krachten om de rechtszekerheid voor de keten te verbeteren. Daartoe introduceert digiGO een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving met onderliggend afsprakenstelsel dat de publiekrechtelijke basis legt voor een betere gegevensuitwisseling van juridische informatie ten behoeve van alle partijen die betrokken zijn bij de aan- en verkoop van onroerend goed. De digiDeal geeft een stevige impuls aan de brede transformatie van de keten, die de basis legt voor een 3D-Kadaster.

Stichting Platform BIM Legal heeft tot doel voor en namens de branches die zij vertegenwoordigd te zorgen dat rechten, plichten en regelingen die rusten op gebieden en gebouwen eenduidig worden vastgelegd in een digitale 3D-omgeving. Het delen van juridische informatie, het sluiten van koopovereenkomsten, het realiseren van juridische leveringen, het inschrijven van eigendom en bijvoorbeeld het beheren van gebouwen worden daarmee makkelijker. Door gedurende de gehele levensloop van gebouw en gebied – van tekentafel tot sloop – steeds deze zelfde 3D-omgeving als bron voor alle juridische data te gebruiken, is de informatievoorziening beter, nemen de juridische faalkosten af en is de overdraagbaarheid van rechten beter geborgd.

Het nieuwe digiAkkoord

Ketenpartners in de gebouwde omgeving staan samen voor de realisatie van forse opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra, onderhoud en vervanging, emissieloos en circulair bouwen en zo verder. Datagedreven samenwerken is een belangrijke randvoorwaarde om deze complexe opgaven in samenhang te kunnen aanpakken. Daarom is de stichting digiGO het ontwikkelen van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving gestart. In samenwerking met de Stichting Platform BIM Legal legt digiGo het fundament voor versnelde digitale ketensamenwerking. De afspraken daarover zijn in het digiAkkoord met de onderliggende digiDeals vastgelegd. Het digiAkkoord is op 23 maart 2023 tijdens het Ketenstandaard Bouw & Techniek congres getekend.

Roger Tan, voorzitter van bestuur Stichting digiGO: “Deze digiDeal is een goed voorbeeld van hoe we ook in de cruciale interactie tussen consument, overheid en marktpartijen digitaal informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Als deze stap gezet is opent dat de weg voor nieuwe innovatieve toepassingen op basis van betrouwbare data. Ik ben blij dat we zo samen met stichting BIM Legal de digitale transformatie in dit deel van de waardeketen in de Ontwerp-, Bouw en Techniek sector kunnen aanjagen.”

Een afsprakenstelsel

Om de ambities uit het digiAkkoord waar te maken, zijn afsprakenstelsels nodig. Met een afsprakenstelsel weten alle betrokkenen precies waar ze aan toe zijn en waar zij zich in de samenwerking aan dienen te houden. Dit geldt dus ook voor de inschrijving, opslag en ontsluiting van juridische data in het te ontwikkelen 3D-Kadaster. Het sluiten van de digiDeal tussen Stichting Platform BIM Legal en digiGO effent de weg om te gaan werken aan een afsprakenstelsel voor de keten. Hierbij zullen naast het Kadaster ook andere stakeholders, zoals de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB), Koninklijke Bouwend Nederland en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) worden betrokken.

Erik Nieuwenburg, bestuursvoorzitter BIM Legal: “Als stichting brengen we marktpartijen en overheid samen om het stelsel zo op te zetten en beheren dat het haar doel steeds blijft dienen: het vereenvoudigen en stroomlijnen van de keten. Daarnaast zullen we de individuele ondernemers ondersteunen bij de uitvoering van de afspraken”.

Joep Rats, directeur beleid Koninklijke Bouwend Nederland: “Juist de juridische verrijking van de breed geaccepteerde BIM-technologie en de relatie met het Kadaster maken BIM Legal bijzonder. BIM Legal heeft het in zich de transformatie van onze keten te katalyseren en het binnenhalen van de voordelen van BIM eindelijk binnen handbereik te brengen”.

Annerie Ploumen, voorzitter Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: “BIM Legal sluit goed aan op belangrijke digitale ontwikkelingen in het notariaat. De digitalisering gaat ook voor het notariaat in een steeds hoger tempo: de digitale oprichting van de BV zal dit jaar geëffectueerd worden en het digitaal passeren van overige akten zoals de transport -en hypotheekakte volgt. Bij zo’n ontwikkeling hoort ook het bewerken en beheren van data in de vastgoedketen zoals onder meer mogelijk wordt met BIM Legal. Vanuit de notariële praktijk worden verschillende initiatieven ondernomen om de diverse maatschappelijke opgaven aan te pakken en dit traject met BIM Legal is hiervan een illustratief voorbeeld.”

Jan Fokkema, voorzitter NEPROM: “Opdrachtgevers in de bouw hebben een unieke positie om de noodzakelijke digitale transformatie van de bouwketen aan te jagen. We steunen het initiatief dat onze leden BPD |Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Dura Vermeer hebben genomen dan ook van harte”.

Ruben Roes, Hoofdbewaarder, Data Assets, Kadaster: ”Het Kadaster bevestigt de potentie van het BIM Legal proces voor de 3D transformatie van de rechtszekerheidsprocessen en kan zich vinden in een stap-voor-stap benadering”.

 

Over Stichting Platform BIM Legal

Stichting Platform BIM Legal is in december 2021 opgericht. Founding Fathers zijn BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, Dura Vermeer, Hermans & Schuttevaer Notarissen en Westport Notarissen. In 2022 heeft de stichting met het Kadaster onderzocht of BIM Legal de basis kan zijn van het 3D-Kadaster. Dit heeft geleid tot een positieve conclusie. Op dit moment wordt vervolg aan dit onderzoek gegeven. Dit doet het Kadaster door haar ICT-infrastructuur zo in te richten dat in 2023 de eerste 3D-inschrijving op basis van BIM Legal kan worden gerealiseerd. Stichting Platform BIM Legal werkt aan dit doel mee door er met hulp van digiGO voor te zorgen dat er in 2023 een afsprakenstelsel zal zijn wat 3D-inschrijvingen in het Kadaster mogelijk maakt. De digiDeal zal een grote bijdrage leveren aan het behalen van deze ambitie van de stichting.