Heeft u het voogdijschap goed geregeld?

06-03-2023

Onze collega Linda Ruygrok-de Zeeuw vertelt u in deze column alles over voogdijschap en bewind.

In de meeste situaties heeft een kind twee ouders. Deze twee ouders hebben het ouderlijk gezag over dit kind. Deze ‘gezaghebbende’ ouders zorgen voor de opvoeding en verzorging en mogen zij officiële handelingen uitvoeren voor het kind. Het gezag eindigt automatisch als een kind 18 jaar is en dus juridisch gezien volwassen wordt. Het gezag van een ouder kan ook eerder eindigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als deze ouder door de rechter uit het gezag wordt ontzet of als deze ouder overlijdt.

Als een minderjarig kind één gezaghebbende ouder heeft en deze ouder overlijdt, dan is een voogd nodig. Dit is ook zo als allebei de ouders van een kind tegelijk overlijden. Deze voogd neemt dan het gezag van het kind op zich. Ook dit gezag eindigt als het kind 18 jaar wordt.

Is er door de ouders niets geregeld? Dan beslist de rechter wie voogd wordt. De rechter bespreekt dit dan met de familie en eventueel kennissen. Soms vraagt de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om advies.

Zelf een voogd aanstellen

Het is natuurlijk fijner om als ouders zelf een voogd aan te wijzen. Dit kan via de notaris in een testament of via het gezagsregister bij de rechtbank. De voordelen van het regelen via de notaris in een testament ten opzichte van het gezagsregister zijn onder andere de volgende:

  1. In een testament kun je de voogdij regelen voor alle kinderen tegelijk, ook voor kinderen die eventueel nog niet geboren zijn. Bij de rechtbank moet dit per kind apart geregeld worden en kan dit pas als een kind geboren is. Zou er tijdens de geboorte iets misgaan waardoor de moeder overlijdt, dan is de voogdij dus niet geregeld.
  2. Het gezagsregister is een openbaar register. Dit betekent dat iedereen te allen tijde kan opvragen wie u als voogd over een kind hebt benoemd. Dit is anders bij een voogdijregeling in een testament. Een testament is niet openbaar. De inhoud wordt pas bekend na overlijden. Alleen belanghebbenden mogen dan uw testament inzien.
  3. In een testament kan ook het bewind geregeld worden. Als u overlijdt, erft een kind mogelijk geld of andere bezittingen van u. Met een bewind regelt u dat een kind tot een bepaalde leeftijd niet zelf over dit vermogen kan beschikken. U kunt bijvoorbeeld regelen dat een kind tot de leeftijd van 25 jaar toestemming van de bewindvoerder nodig heeft om geld uit de erfenis te gebruiken. Wie deze bewindvoerder dan is? Dat beslist u zelf in het testament. Dit kan bijvoorbeeld een oom of tante van uw kind zijn, of een professionele instelling. Het is niet mogelijk het bewind te regelen via het gezagsregister.

Heeft u vragen over een voogdijregeling of over bewind? Neem dan gerust contact op met onze notaris Linda Ruygrok-de Zeeuw of één van onze collega’s van de afdeling familierecht.