Notaris-en kadasterkosten voor uw levering en hypotheek

Tarieven voor eventueel bijkomende werkzaamheden

 

Opmaken koopovereenkomst voor een woning vanaf € 907,50
Inschrijving koopovereenkomst bij het kadaster € 302,50
Werkzaamheden appartementsrecht bedragen ten minste € 121,00
Werkzaamheden erfpacht bedragen ten minste € 242,00
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel en per akte € 42,35
Vestiging overbruggingshypotheek per object € 272,25
Afkoop polis (per polis) € 242,00
Aflossing krediet (per krediet) € 242,00
Opmaken onderhandse volmacht vanaf € 121,00
Opmaken toestemmingsverklaring voor echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner vanaf € 121,00
Opmaken notariële volmacht € 302,50
Wijziging passeerdatum meer dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 151,25
Wijziging passeerdatum minder dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 302,50
Werkzaamheden in verband met tolk/vertaler vanaf € 211,75
Vergoeding kosten betalingsverkeer vanaf € 30,25
WWFT-onderzoek waaronder onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00 vanaf € 181,50
Overige niet inbegrepen werkzaamheden o.b.v. uurtarief

 

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.

Eventuele tariefswijzigingen van derden worden doorberekend.