Notaris-en kadasterkosten voor uw verdeling en hypotheek

Overzicht van in de prijs inbegrepen werkzaamheden

 

 • Het verzamelen en beoordelen van noodzakelijke gegevens in diverse registers (BRP, kadaster, VIS, curateleregister, insolventieregister) en controle van persoonlijke omstandigheden van partijen (burgerlijke staat, huwelijksgoederen- of partner-schapsregime, handelingsbekwaamheid). Gebruikelijk is de situatie waarin zich in de burgerlijke staat van partijen geen bijzonderheden voordoen.
 • Controle van het echtscheidingsconvenant (indien aanwezig).
 • Onderzoek naar de eigendomsverkrijging, of er sprake is van een monument, of er erfdienstbaarheden of andere bijzondere bepalingen zijn zoals opstalrecht, aanbiedingsverplichtingen en dergelijke.
 • Controle naar de aanwezigheid van eventuele hypotheken in het kadaster en (indien van toepassing) doorhaling daarvan begeleiden.
 • Het opstellen van de akte van verdeling en de hypotheekakte en concepten zo tijdig als mogelijk aan partijen toezenden. Voor de hypotheekakte is het gebruikelijk dat de geldgever een financiële instelling is.
 • De nota’s van afrekening opstellen nadat alle noodzakelijke financiële gegevens zijn verzameld.
 • Herhaling controle in diverse registers zoals BRP, kadaster, curateleregister en insolventieregister en dergelijke voorafgaand aan het passeren.
 • Controle op ontvangst van de overbedelingssom.
 • Het passeren van de akten op het kantoor van Westport Notarissen.
 • Het inschrijven van de akten in het kadaster, waardoor de eigendom overgaat op de verkrijgende partij en de hypotheek rechtsgeldig wordt gevestigd.
 • Voor de derde maal controle in het kadaster, het curateleregister en insolventieregister.
 • Uitbetalen van de gelden aan o.a. vervreemder en hypotheekhouder(s).

Tarieven voor niet in de prijs inbegrepen werkzaamheden

 

Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid € 272,25
Opmaken volmacht en akte voor doorhaling hypotheek, per algehele doorhaling € 242,-
Toestemming eerdere hypotheekhouder € 151,25
Opmaken onderhandse volmacht € 90,75
Opmaken notariële volmacht € 302,50
Wijziging passeerdatum meer dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 90,75
Wijziging passeerdatum minder dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 302,50
Aflossing polis (per polis) € 242,-
Aflossing krediet (per krediet) € 181,50
Opvragen gegevens vereniging van eigenaren € 60,50
Werkzaamheden in verband met tolk/vertaler € 211,75
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel en per akte € 42,35
Vergoeding kosten betalingsverkeer € 30,25
Wettelijk onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00 € 121,-
Overige niet inbegrepen werkzaamheden (waaronder begrepen titelgebrek) o.b.v. uurtarief

 

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.