Notaris-en kadasterkosten voor uw verdeling

Overzicht van in de prijs inbegrepen werkzaamheden

 

 • Het verzamelen en beoordelen van noodzakelijke gegevens in diverse registers (BRP, kadaster, VIS, curateleregister, insolventieregister) en controle van persoonlijke omstandigheden van partijen (burgerlijke staat, huwelijksgoederen- of partner-schapsregime, handelingsbekwaamheid). Gebruikelijk is de situatie waarin zich in de burgerlijke staat van partijen geen bijzonderheden voordoen.
 • Controle van het echtscheidingsconvenant (indien aanwezig).
 • Onderzoek naar de eigendomsverkrijging, of er sprake is van een monument, of er erfdienstbaarheden of andere bijzondere bepalingen zijn zoals opstalrecht, aanbiedingsverplichtingen en dergelijke.
 • Controle naar de aanwezigheid van eventuele hypotheken in het kadaster en (indien van toepassing) doorhaling daarvan begeleiden.
 • Het opstellen van de akte van verdeling en concepten zo tijdig als mogelijk aan partijen toezenden.
 • De nota’s van afrekening opstellen nadat alle noodzakelijke financiële gegevens zijn verzameld.
 • Herhaling controle in diverse registers zoals BRP, kadaster, curateleregister en insolventieregister en dergelijke voorafgaand aan het passeren.
 • Controle op ontvangst van de overbedelingssom.
 • Het passeren van de akten op het kantoor van Westport Notarissen.
 • Het inschrijven van de akten in het kadaster, waardoor de eigendom overgaat op de verkrijgende partij.
 • Voor de derde maal controle in het kadaster, het curateleregister en insolventieregister.
 • Uitbetalen van de gelden aan o.a. vervreemder en hypotheekhouder(s).

Tarieven voor niet in de prijs inbegrepen werkzaamheden

 

Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid € 272,25
Opmaken volmacht en akte voor doorhaling hypotheek, per algehele doorhaling € 242,-
Opmaken onderhandse volmacht € 90,75
Opmaken notariële volmacht € 302,50
Wijziging passeerdatum meer dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 90,75
Wijziging passeerdatum minder dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 302,50
Afkoop polis (per polis) € 242,-
Aflossing krediet (per krediet) € 181,50
Opvragen gegevens vereniging van eigenaren € 60,50
Werkzaamheden in verband met tolk/vertaler € 211,75
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel en per akte € 42,35
Vergoeding kosten betalingsverkeer € 30,25
Wettelijk onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00 € 121,-
Overige niet inbegrepen werkzaamheden (waaronder begrepen titelgebrek) o.b.v. uurtarief

 

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.