Notaris-en kadasterkosten voor uw verdeling

Tarieven voor eventueel bijkomende werkzaamheden

 

Ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid € 302,50
Opmaken volmacht en akte voor doorhaling hypotheek, per algehele doorhaling € 272,25
Afkoop polis (per polis) € 242,00
Aflossing krediet (per krediet) € 242,00
Opmaken onderhandse volmacht vanaf € 121,00
Opmaken notariële volmacht € 302,50
Wijziging passeerdatum meer dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 151,25
Wijziging passeerdatum minder dan twee weken voor de nieuwe passeerdatum € 302,50
Werkzaamheden in verband met tolk/vertaler vanaf € 211,75
Meer dan twee percelen? Extra kosten per perceel en per akte € 42,35
Vergoeding kosten betalingsverkeer vanaf € 30,25
WWFT-onderzoek waaronder onderzoek herkomst (eigen) middelen > € 10.000,00 vanaf € 181,50
Overige niet inbegrepen werkzaamheden (waaronder begrepen titelonderzoek) o.b.v. uurtarief

 

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.

Eventuele tariefswijzigingen van derden worden doorberekend.