Notariskosten voor de oprichting van een besloten vennootschap met gewone aandelen en volstorting in contanten

Overzicht van in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 

 • Naleving van de WID en Wwft;
 • Het controleren van de identiteit en nationaliteit van de partijen. Voor natuurlijke personen: controle identiteitsbewijs; controle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), het raadplegen van de Verificatie Identificatiebewijzen (VIS) en het insolventieregister. Voor rechtspersonen: controle identiteitsbewijs van de bevoegde vertegenwoordiger(s), controle in het handelsregister en raadplegen van het faillissementsregister;
 • Het controleren van persoonlijke omstandigheden van partijen (natuurlijke personen), zoals burgerlijke staat, huwelijksgoederen- of partner-schapsregime, handelingsbekwaamheid, via het faillissements-, curatele-, bewind-, gezags-, huwelijksgoederenregister en/of handelsregister;
 • Het voeren van één of meer telefonische besprekingen, het lezen en documenteren van inkomende correspondentie, het opstellen, verzenden en documenteren van alle noodzakelijke brieven, e-mails en dergelijke;
 • het opstellen van een concept van de akte(n) en het aanbrengen van wijzigingen en/of aanvullingen daarin;
 • het opstellen van maximaal drie volmachten;
 • het verzamelen en beoordelen van alle documentatie;
 • Herhaling controle in diverse registers zoals GBA, curateleregister en insolventieregister en dergelijke voorafgaand aan het passeren;
 • het tijdig versturen van declaraties aan de partijen;
 • het tijdig maken van een afspraak voor ondertekening van de akte(n);
 • het bespreken en toelichten van de akte(n);
 • het passeren van de akte(n);
 • het opmaken en toezenden van digitale afschrift(en) van de akte(n);
 • het verzorgen van het inschrijven in of het wijzigen van de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 • voor de derde maal controle in diverse registers, zoals GBA, curateleregister en insolventieregister en dergelijke na het passeren;
 • het opmaken van bekrachtigingsnotulen voor het bestuur en de algemene vergadering waarin de rechtshandelingen die verricht zijn voor de oprichting worden bekrachtigd;
 • het opmaken van benodigde notulen; en
 • het opmaken van het register van aandeelhoudershouders.

Tarieven voor niet in de offerte inbegrepen werkzaamheden

 

Kosten onderzoek GBA/VIS/Insolventieregister € 54,45
Kamer van Koophandel: € 30,00
Nieuwe inschrijving in het handelsregister: € 50,00
Wettelijke bijdrage aan het notariaat (per 1 augustus 2018): € 8,22
Opstellen onderhandse  akte van volmacht: € 50,00
Extra werkzaamheden i.v.m. spoedbehandeling van een dossier: o.b.v. uurtarief
Overige niet inbegrepen werkzaamheden: o.b.v. uurtarief

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.