Overzicht en tarieven verkoper

Tarieven voor eventueel bijkomende werkzaamheden

 

Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCR, VIS) € 72,60
Opmaken volmacht en akte voor doorhaling hypotheek, per algehele doorhaling € 272,25
Opmaken volmacht en akte voor gedeeltelijke doorhaling hypotheek, per gedeeltelijke doorhaling € 272,25
Afkoop polis (per polis) € 302,50
Aflossen (overbruggings)krediet (per krediet) € 242,00
Onderhandse volmacht (tijdig verzocht) € 121,00
Onderhandse volmacht (niet tijdig verzocht) € 181,50
Toestemmingsverklaring echtgenoot/partner (tijdig verzocht) € 121,00
Toestemmingsverklaring echtgenoot/partner (niet tijdig verzocht) € 181,50
Optieverzoek belaste levering vanaf € 332,75
Vergoeding artikel 13 wbr, vanaf € 393,25
Vrij op naam (particulieren) vanaf € 272,25
Werkzaamheden in verband met tolk/vertaler vanaf € 211,75
Vergoeding kosten betalingsverkeer vanaf € 30,25
Overige niet inbegrepen werkzaamheden (waaronder eventueel benodigd aanvullend titelonderzoek) o.b.v. uurtarief

 

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.

Eventuele tariefswijzigingen van derden worden doorberekend.