Overzicht en tarieven verkoper

Overzicht van de inbegrepen werkzaamheden

 

  • Het verzamelen en beoordelen van noodzakelijke gegevens in diverse registers (BRP, kadaster, VIS, curateleregister, insolventieregister) en controle van persoonlijke omstandigheden van partijen (burgerlijke staat, huwelijksgoederen-of partnerschapsregime, handelingsbekwaamheid). Gebruikelijk is de situatie waarin zich in de burgerlijke staat van partijen geen bijzonderheden voordoen.
  • Het opstellen van de akte van levering en het concept zo tijdig als mogelijk toezenden aan de koper, verkoper en andere partijen.
  • De nota van afrekening opstellen nadat alle noodzakelijke financiële gegevens zijn verzameld.
  • Herhaling controle in diverse registers zoals BRP, kadaster, curateleregister en insolventieregister en dergelijke voorafgaand aan het passeren.
  • Controle op ontvangst van de hypotheekgelden van de koper.
  • Het passeren van de akte op het kantoor van Westport Notarissen.
  • Het inschrijven van de akte in het kadaster, waardoor de levering tot stand komt.
  • Voor de derde maal controle in het kadaster, het curateleregister en insolventieregister.
  • Uitbetalen van de gelden overeenkomstig de afrekening.

Tarieven voor niet inbegrepen werkzaamheden

 

Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCR, VIS) € 72,60
Opmaken volmacht en akte voor doorhaling hypotheek, per algehele doorhaling € 242,-
Opmaken volmacht en akte voor gedeeltelijke doorhaling hypotheek, per gedeeltelijke doorhaling € 272,25-
Afkoop polis (per polis) € 242,-
Aflossen (overbruggings)krediet (per krediet): € 181,50
Onderhandse volmacht (tijdig verzocht): € 90,75
Onderhandse volmacht (niet tijdig verzocht) € 151,25
Toestemmingsverklaring (tijdig verzocht) € 90,75
Toestemmingsverklaring (niet tijdig verzocht) € 151,25
Optieverzoek belaste levering € 332,75
Vergoeding artikel 13 wbr, vanaf € 393,25
Vrij op naam (particulieren) € 272,25
Tolk/vertaler € 211,75
Vergoeding kosten betalingsverkeer: € 30,25
Kosten titelonderzoek: o.b.v. uurtarief
Overige niet inbegrepen werkzaamheden: o.b.v. uurtarief

Voormelde bedragen zijn exclusief kosten bij derden en inclusief btw.