Uw levenstestament

Judith

Junggeburt

Kandidaat-notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

In een levenstestament legt u vast wie zaken voor u regelt als u het zelf niet meer kunt. Heeft u al een levenstestament?

Verschillende situaties

Wij behandelen in dit artikel verschillende situaties.

  • U heeft geen levenstestament
  • U heeft een algehele volmacht

 

U heeft geen levenstestament

U heeft alleen een testament opgesteld. Hierin staat onder meer wie alles na uw overlijden kan regelen. Wat als u nog wel leeft, maar niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen? Er is dan niemand die dit zomaar voor u kan doen, zelfs een echtgenoot niet. Uw echtgenoot kan bijvoorbeeld niet uw gezamenlijke woning verkopen als dat nodig is.

Als u geen levenstestament heeft, kan iemand alleen via de rechter beslissingen namens u nemen. Dan is er een procedure bij de rechtbank nodig, zodat u een bewindvoerder aangewezen krijgt. Een naaste van u kan ook bewindvoerder worden. Maar hij of zij zit dan wel aan de rechtbank vast. Een bewindvoerder moet namelijk toestemming vragen aan de rechter voor bepaalde beslissingen. En ieder jaar rekening en verantwoording aan de rechter afleggen.

Deze procedure kunt u voorkomen door een levenstestament op te stellen. In het levenstestament bepaalt u zelf wie uw zaken kan regelen. De rechter is dan niet nodig.

U heeft een algehele volmacht

Misschien heeft u geen levenstestament, maar wel een algehele volmacht. Dit is een variant van een levenstestament. Aangezien dit document een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt de afgelopen jaren, is het goed om de algehele volmacht opnieuw tegen het licht te houden.

In de afgelopen jaren is er veel ervaring opgedaan, waardoor het levenstestament is aangepast en uitgebreid. Hierdoor sluit het document bijvoorbeeld aan bij de wensen van banken. Een bank wil dat het mogelijk is dat een gevolmachtigde ook alleen de bankzaken kan regelen. En dat duidelijk is dat de bank niet kan controleren wat er met uw geld wordt gedaan. Ook bevat het levenstestament niet alleen een volmacht voor financiële zaken, maar ook voor medische beslissingen. Zo wordt voorkomen dat een arts vragen heeft wie een beslissing mag nemen als hierover onenigheid is.

Met een algehele volmacht kunnen ingrijpende beslissingen namens u worden genomen. In een algehele volmacht is echter vaak niet geregeld dat hier toezicht op is. Om problemen te voorkomen kan het goed zijn als is vastgelegd dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen. Zodat er altijd iemand is die een oogje in het zeil houdt.

Natuurlijk kunnen ook wijzigingen in uw persoonlijke situatie aanleiding geven om de algehele volmacht aan te passen. Misschien wilt u nu andere wensen vastleggen, bijvoorbeeld dat geen schenkingen namens u mogen worden gedaan met het levenstestament.

Wilt u een levenstestament opstellen?

Neem contact op met één van onze notarissen op uw gewenste locatie. Wij helpen u graag.