Judith Junggeburt

Kandidaat-notaris

familie- & erfrecht

Opleidingen

  • Bachelor Notarieel Recht, Universiteit Leiden
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
  • Master Notarieel Recht, Universiteit Leiden

nieuwsoverzicht