Stoppen met pensioen in uw BV? Maak of wijzig huwelijkse voorwaarden!

15-05-2020

Een levenstestament biedt je de mogelijkheid om je wensen vast te leggen als je niet meer in staat bent je eigen belangen te behartigen.

Judith

Junggeburt

Kandidaat-notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) of (ex-)partner van een DGA? Dan raad ik u aan om verder te lezen. Vanaf 1 april 2017 wijzigen de regels voor de DGA waardoor het niet meer mogelijk is om nieuwe pensioenaanspraken in eigen beheer op te bouwen. U heeft tot 1 juli 2017 de tijd om uw zaken hierover te regelen.

stoppen met pensioen eigen beheer

Er worden tijdelijk twee fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden geboden om te stoppen met het pensioen in eigen beheer. De eerste mogelijkheid is de belastingvrije afkoop van de pensioenaanspraken. De tweede mogelijkheid is het omzetten van de pensioenaanspraken naar een oudedagsverplichting. Het is ook mogelijk om het pensioen onder de huidige voorwaarden te houden, maar dan mag er niet verder opgebouwd worden. Als voor afkoop of omzetting wordt gekozen, verdwijnen niet alleen de pensioenaanspraken van de DGA, maar ook die van de partner. En dat kan voor de toekomst gevolgen hebben.

Gevolgen voor de (ex-)partner

Nu maakt u zich misschien niet druk om het partnerpensioen, maar voor de toekomst kan dit wel van belang zijn. Bij overlijden van de DGA of echtscheiding ontvangt de echtgenoot partnerpensioen. Bij beƫindiging van het pensioen in eigen beheer, valt dit pensioen voor de partner weg. Dat is nogal wat. De wetgever zag dit ook in en daarom moet de (ex-)partner van de DGA toestemming geven als het pensioen in eigen beheer wordt stopgezet. Daarbij zullen de DGA en (ex-)partner afspreken hoe de partner wordt gecompenseerd voor het mogelijke verlies aan pensioen.

 

U kunt via onderstaand knop meer informatie aanvragen, een afspraak maken of uw vragen stellen aan onze collega Judith.

Vastleggen compensatie in huwelijkse voorwaarden

Welke compensatie spreken jullie dan af? Het staat namelijk niet vast dat de situaties zich voordoen waarbij de partner een pensioenuitkering zal krijgen, zoals het eerder overlijden van de DGA dan de partner of een echtscheiding. Het kan lastig zijn om nu een bedrag te bepalen. De compensatie hoeft dan ook niet meteen bij de afkoop of omzetting te worden gedaan. In huwelijkse voorwaarden kunnen de DGA en partner overeenkomen dat bij het eindigen van het huwelijk door overlijden of echtscheiding een compensatie zal plaatsvinden. Op dat moment wordt pas berekend wat een passende compensatie is.

Wanneer wel direct een compensatie wordt afgesproken, kan dit in een vaststellingsovereenkomst worden gedaan. Daarbij kan rekening worden gehouden met verschillende voorzieningen zoals een overlijdensrisicoverzekering. Hier kunnen wel wat haken en ogen aan zitten. Soms is het noodzakelijk om bepaalde regelingen in het testament van de DGA op te nemen.

Naar de notaris

Kortom: een gang naar de notaris is aan te raden. De notaris kan u vertellen wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende mogelijkheden om de compensatie vast te laten leggen. Daarnaast kan de notaris de afspraken voor u vastleggen in huwelijkse voorwaarden en/of testament