Wetswijzigingen in de afgelopen vijf jaar

Judith

Junggeburt

Kandidaat-notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Wij informeren u graag over de wetswijzigingen van de afgelopen vijf jaar. Zo kunt u bepalen of het wenselijk is om uw testament te updaten.

Wetswijzigingen in de afgelopen vijf jaar

Wij behandelen de belangrijkste wetswijzigingen in de afgelopen vijf jaar:

– Eigen bijdrage zorg (WMO)
– Tarieven erf- en schenkbelasting
– Huwelijksvermogensrecht

Eigen bijdrage zorg

Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage veranderd voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van deze eigen bijdrage. Nu is het een vast maximaal tarief ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.

Heeft u een partner en kinderen? Dan staat er in uw testament misschien dat na het overlijden van de eerste van u en uw partner de kinderen hun erfdeel kunnen opeisen als de langstlevende een Wmo eigen bijdrage is verschuldigd. Door de wetswijziging is er echter geen reden meer om uw vermogen dan al zo laag mogelijk te maken en bij uw kinderen terecht te laten komen. Dit hoeft op zichzelf echter geen reden te zijn om uw testament aan te passen.

Let op: het bovenstaande geldt niet voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) (voorheen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)). Hiervoor blijft wel relevant dat de erfdelen van kinderen dan opeisbaar kunnen worden. Het is goed om te controleren of u dit in uw testament heeft staan.

Wil u niet meer dat uw kinderen hun erfdeel kunnen opeisen als de langstlevende een Wmo eigen bijdrage moet betalen? Neem contact op met één van onze notarissen op uw gewenste locatie. Zij helpen u graag.

Tarieven erf- en schenkbelasting

Ieder jaar wijzigen de vrijstellingen en tarieven voor de erf- en schenkbelasting.

Download de PDF om de vrijstellingen voor de erfbelasting op dit moment te bekijken.

Huwelijksvermogensrecht

Sinds 1 januari 2018 is de gemeenschap van goederen veranderd in een meer beperkte huwelijksgemeenschap. Dit geldt niet alleen voor gehuwden, maar ook voor geregistreerd partners.

Als partners tegenwoordig trouwen wordt het geld en andere bezittingen van vóór het huwelijk niet meer gezamenlijk. Deze blijven eigendom van de partners zelf. Dit geldt ook voor schulden. Erfenissen en schenkingen zijn ook niet meer automatisch gezamenlijk. Wel wat op andere wijze wordt verdiend tijdens het huwelijk, zoals salaris.

Deze nieuwe wet betekent niet dat aanstaande echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden meer hoeven te maken. Dit blijft in sommige gevallen nog steeds van belang, bijvoorbeeld voor ondernemers. In huwelijkse voorwaarden kunt u ervoor zorgen dat het vermogen dat de andere echtgenoot opbouwt wordt beschermd tegen schulden van de onderneming. Daarnaast zijn er nog andere wettelijke regelingen van toepassing op uw huwelijk die u misschien liever niet wil. Bijvoorbeeld de vergoedingsplicht door de ondernemer en het delen van opgebouwd pensioen bij echtscheiding. Daarom raden wij altijd aan om voor het huwelijk hierover advies te vragen aan de notaris.

Maar ook voor niet-ondernemers kunnen huwelijkse voorwaarden belangrijk zijn. Misschien hebben u en uw partner eerder een samenlevingsovereenkomst opgesteld. Als u gaat trouwen eindigt de samenlevingsovereenkomst. De afspraken die hierin staan gelden dus niet voor het huwelijk of ze veranderen door het huwelijk. Bijvoorbeeld als u in de samenlevingsovereenkomst een schuldbekentenis heeft opgenomen. Hierin heeft u vastgelegd dat de ene partner een vordering op de ander heeft, omdat de ene partner meer eigen geld heeft ingebracht bij de aankoop of verbouwing van de gezamenlijke woning dan de ander. Als u geen huwelijkse voorwaarden maakt, wordt deze vordering gehalveerd. Met huwelijkse voorwaarden kunt u dit voorkomen. Dit is een van de voorbeelden waarom het altijd goed is om advies te vragen aan de notaris voor het huwelijk.

Gaat u trouwen en wilt u advies over huwelijkse voorwaarden? Neem contact op met één van onze notarissen op uw gewenste locatie. Zij helpen u graag.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem gerust contact met ons op.