5 manieren om de eigen bijdrage voor de zorg te verlagen

15-05-2020

Aan de hand van een alledaags voorbeeld wordt uitgelegd hoe u de eigen bijdrage voor de zorg kunt verlagen.

Judith

Junggeburt

Kandidaat-notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Kees en Ineke worden een dagje ouder. Zij hebben gelezen dat zij bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis een eigen bijdrage moeten betalen. Voor de eerste vier maanden van het verblijf geldt de lage eigen bijdrage met maximum van € 861,80 per maand. Daarna is de hoge bijdrage verschuldigd met een maximum van € 2.364,80 per maand. Ook voor zorg aan huis moet een eigen bijdrage worden betaald. Kees en Ineke schrikken van deze bedragen. Daarom gaan zij naar een informatieavond van de notaris om te horen wat de mogelijkheden zijn om de eigen bijdrage te verlagen.

De notaris legt uit dat de eigen bijdrage onder meer afhankelijk is van het inkomen (AOW en pensioen) en het eigen vermogen (zoals spaargeld en tweede huis). De hoge eigen bijdrage kan oplopen tot ruim € 28.000,- per jaar. Dit kan betekenen dat moet worden ingeteerd op het eigen vermogen.

Bij een vermogen boven de vrije grens, kunnen maatregelen worden genomen om het vermogen te verkleinen. De notaris geeft de volgende vijf voorbeelden:

Aanpassen testament

In een testament kan een clausule worden opgenomen, dat de erfdelen van de kinderen bij opname van de langstlevende partner in een verzorgings- of verpleeghuis of bij zorg aan huis al opeisbaar worden. Vanaf dat moment tellen deze erfdelen niet meer mee voor het vermogen. Op deze manier worden de erfdelen van de kinderen niet “opgegeten”.

Vorderingen aflossen

Voor nalatenschappen die al zijn opengevallen kan bekeken worden of de erfdelen van de kinderen opeisbaar kunnen worden gemaakt, op het moment dat de langstlevende in de zorg terechtkomt of kunnen worden afgelost om het vermogen van de langstlevende ouder te verkleinen.

Schenken

Daarnaast kan ook geld worden geschonken aan de kinderen. Per jaar mag € 5.428,00 (2019) belastingvrij aan kinderen worden geschonken en in sommige situaties zelfs meer. Boven dit bedrag moet schenkbelasting worden betaald. Dit bedrag kan worden geschonken in contanten, maar ook op papier. Dat kan handig zijn als uw vermogen vooral “vastzit” in de woning. Het is belangrijk om tijdig te beginnen met schenken en niet te wachten totdat u in de zorg terechtkomt en een eigen bijdrage moet worden betaald.

Verwerpen

Een mogelijkheid voor een langstlevende ouder is om de nalatenschap te verwerpen indien die ouder in een verzorgings- of verpleegtehuis verblijft of gaat verblijven.

Volmacht

En voor de situatie dat u niet meer in staat bent om zelf uw zaken te regelen, kunt u volmacht geven aan bijvoorbeeld uw kinderen. Zodoende kunnen de kinderen ook aan zichzelf of aan kleinkinderen schenken, als u dat zelf niet meer kunt doen. Op die manier voorkomt u dat uw vermogen grotendeels wordt besteed aan de eigen bijdrage voor de zorg of de erfbelasting.

Als laatste geeft de notaris mee dat tijdige planning wel van belang is bij de maatregelen om de eigen bijdrage te verlagen, omdat voor de vaststelling van de eigen bijdrage naar uw inkomen en vermogen van 2 jaar terug wordt gekeken. Kees en Ineke hebben daarom een afspraak gemaakt bij de notaris om de mogelijkheden voor hun situatie te bespreken.

Of deze maatregelen ook geschikt zijn voor uw situatie, kan in een persoonlijk gesprek met u worden bekeken. Druk op onderstaande knop en neem contact met mij op.

contact met Judith

nieuws en blogs