Leg uw wensen met betrekking tot het levenseinde vast

15-05-2020

In deze column wordt uitgelegd hoe u uw wensen met betrekking tot het levenseinde vastlegt.

Judith

Junggeburt

Kandidaat-notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Afgelopen maand is Ton op bezoek geweest bij de notaris voor het opstellen van een levenstestament. Hij wil graag vastleggen dat zijn zoon zijn zaken kan regelen voor het geval hij hier zelf niet meer toe in staat is. Tijdens het gesprek met de notaris komt ook het onderwerp levenseinde aan de orde. Ton heeft zijn wensen hierover met zijn huisarts besproken, maar hij wist niet dat dit ook in een levenstestament vastgelegd kan worden. De notaris legt hem uit wat de mogelijkheden zijn en de voordelen van het opnemen van zijn wensen in een notariële akte.

Behandelverbod en/of euthanasieverklaring

In het levenstestament kan worden opgenomen dat Ton niet verder behandeld wenst te worden in bepaalde situaties. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer Ton in een toestand komt te verkeren waar hij uitzichtloos lijdt of waarin geen redelijk uitzicht bestaat op terugkeer naar een voor hem waardige levensstaat. Ton kan zelf ook situaties bedenken en opnemen in het levenstestament. Naast het behandelverbod is het mogelijk om in het levenstestament de arts te verzoeken om in de omschreven situatie middelen toe te dienen of te verstrekken om zijn leven te beëindigen.

De notaris vraagt of dit aansluit bij de wensen van Ton. Hij geeft aan dat hij hier veel over heeft nagedacht. Hij wenst geen euthanasie, maar ook geen overbehandeling. Tijdens het verdere gesprek met de notaris blijkt dat de (nieuwe) Levenswensverklaring van de Nederlandse Patiënten Vereniging meer bij Ton past. Ton neemt deze verklaring op in een levenstestament.

 

 

Wilt u ook uw wensen met betrekking tot het levenseinde notarieel vastleggen? Dit kan in een persoonlijk gesprek met u worden besproken.

contact met Judith

De NPV-Levenswensverklaring

De NPV-Levenswensverklaring houdt in dat bij ziekte zo goed mogelijke zorg wordt ontvangen gericht op genezing. Indien genezing niet meer mogelijk is, geeft u aan dat u op een natuurlijk manier wenst te sterven. U wenst dan zo goed mogelijke verzorging te ontvangen, gericht op welbevinden en verlichting van lijden. Als het stervensproces onomkeerbaar is begonnen, wilt u niet dat er maatregelen worden genomen om uw leven te verlengen.

Notariële akte

De NPV-Levenswensverklaring, maar ook andere wensen met betrekking tot het levenseinde, kunt u in een levenstestament vastleggen. Door het vastleggen van uw wensen in een notariële akte kan er bij een arts geen twijfel bestaan over deze wensen. De arts weet met een levenstestament zeker dat u deze verklaring zelf getekend heeft en dat u op dat moment in staat was te begrijpen wat u ondertekende. Dit kan een arts helpen bij de moeilijke beslissingen die soms bij ziekte genomen moeten worden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat familieleden wel op de hoogte zijn van iemands wensen, maar dat zij als het zover komt er anders over denken. Met het levenstestament voorkomt u onenigheid of onduidelijkheid bij uw naasten.

nieuws en blogs