Afvullegaat opnemen in testament: we bieden hoge kwaliteit service

Indien u overlijdt zonder testament maar met een partner en kinderen zullen de bezittingen en schulden bij uw overlijden overgaan op uw partner. Uw kinderen krijgen hun erfdeel in beginsel als de langstlevende er niet meer is. Over deze erfdelen van de kinderen is wel direct erfbelasting verschuldigd. Deze regeling heet ook wel de wettelijke verdeling. U kunt in sommige situaties voorkomen dat u direct erfbelasting moet betalen door een afvullegaat in uw testament op te nemen. Op deze pagina leest u hoe het afvullegaat werkt en hoe u het regelt.

Wat is een afvullegaat?

Het afvullegaat is een fiscaal instrument dat ervoor kan zorgen dat u minder erfbelasting verschuldigd bent bij overlijden van de eerste ouder. Het afvullegaat geeft de langstlevende ouder de keuze om een gedeelte van de erfdelen van de kinderen af te halen en bij het eigen erfdeel op te tellen. Het voordeel dat hierdoor wordt bereikt is dat de vrijstelling van de langstlevende voor de erfbelasting optimaal kan worden benut en anderzijds dat de verkrijging van de kinderen wordt verkleind, waardoor over hun verkrijging minder erfbelasting is verschuldigd.

De langstlevende ouder mag sinds 2023 € 723.000,00 belastingvrij ontvangen. Het afvullegaat kent ook een nadeel. Door de verkleining van het erfdeel van de kinderen bij het overlijden van de eerststervende ouder, is mogelijk juist meer erfbelasting verschuldigd bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Afvullegaat uitleg aan de hand van een praktijkvoorbeeld

Om de uitwerking van het afvullegaat te verduidelijken is hieronder een voorbeeld opgenomen.
Situatie:

 • Bert en Irma zijn getrouwd in de algehele gemeenschap van goederen met een totaal vermogen van € 400.000,00 (overwaarde woning en spaargeld);
 • Bert en Irma hebben twee kinderen.

De nalatenschap van Bert bedraagt de helft van de gemeenschap van goederen: € 200.000,00. De erfdelen van Irma en de kinderen zijn ieder € 67.667,00 groot. De kinderen hebben in dit voorbeeld een hogere vordering op Irma dan de hoogte van het vrijgestelde bedrag voor de erfbelasting voor kinderen (vrijgestelde bedrag in 2023 is € 22.918,00). Bij het overlijden van Bert zal meer dan € 9.000,00 erfbelasting verschuldigd zijn. Deze erfbelasting dient binnen 8 maanden na het overlijden van Bert door Irma te worden betaald.

Wanneer Bert en Irma beiden een testament maken met een afvullegaat, kunnen zij ervoor zorgen dat er bij het overlijden van de eerste geen erfbelasting verschuldigd is.

Wanneer loont het om het afvullegaat op te nemen?

Dit is lastig om in zijn algemeenheid te zeggen. Met het opnemen van het afvullegaat in uw testament kunt u voorkomen (afhankelijk van uw vermogen), dat u bij het overlijden van de eerste ouder erfbelasting dient te betalen. Tijdens een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor kan een van onze (kandidaat-)notarissen de voordelen van het afvullegaat berekenen.

Afvullegaat opnemen in het testament

Om gebruik te kunnen maken van het afvullegaat dient u het afvullegaat op te nemen in uw testament. Heeft u geen testament met een afvullegaat, dan kunt u bij uw overlijden geen gebruik maken van het afvullegaat. Indien u graag nader advies zou willen of het afvullegaat voor u wenselijk is, neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Een van onze (kandidaat-)notarissen zal de mogelijkheden van een testament met u bespreken en de werking van het afvullegaat uitleggen.


  Veel gestelde vragen

  Wat is een afvullegaat?
  Het afvullegaat is een bepaling in een testament waarbij de langstlevende ouder de keuze heeft om een gedeelte van de erfdelen van de kinderen af te halen en bij het eigen erfdeel op te tellen om zo optimaal gebruik te maken van de vrijstellingen voor de erfbelasting. Het is een fiscaal instrument om de nalatenschap zo voordelig mogelijk af te wikkelen.

  Hoe voorkom ik dat ik erfbelasting moet betalen?
  Er zijn verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat er geen of minder erfbelasting verschuldigd is bij uw overlijden. Een van de mogelijkheden is het opnemen van een afvullegaat. Eventuele andere opties zijn: het doen van schenkingen (op papier) of het nalaten van een geldbedrag aan een kleinkind. De precieze mogelijkheden hangen echter af van uw specifieke situatie. Om maatwerk aan u te leveren, nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor.

  Hoeveel geld mag je erven zonder belasting te betalen?
  Hoeveel geld u mag erven zonder dat u erfbelasting hoeft te betalen hangt af van de hoeveelheid geld u ontvangt en wat uw relatie tot de overledene is. (*wellicht bestandjes toevoegen).

  meer diensten

  Wat is de taak van een executeur?

  De taak van een executeur is het beheren van de nalatenschap en ervoor te zorgen dat de nalatenschap ‘verdeelklaar’ is voor de erfgenamen. De bevoegdheden kunnen in een testament worden uitgebreid dan wel worden beperkt.

  Kan een executeur een erfgenaam zijn?

  Een executeur kan in principe iedereen zijn. Een familielid (dat ook een van uw erfgenamen is), een goede vriend, een zakenpartner of een onafhankelijke derde (zoals een adviseur/fiscalist/notaris).

  Is een executeur nodig?

  In verschillende situaties is het verstandig om een executeur te benoemen. Situaties waaraan u kunt denken zijn:

  • uw erfgenamen hebben onderling een moeizame verhouding;
  • u bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer);
  • uw erfgenamen zijn minderjarig;
  • u heeft veel erfgenamen;
  • u heeft veel bezittingen en vermogen.

  Als alternatief op een executeur benoemen in uw testament kunnen de erfgenamen na uw overlijden gezamenlijk ook iemand een boedelvolmacht geven.

  Wat gebeurt er met uw bankrekening na overlijden?

  Wanneer een bank op de hoogte is van het overlijden van de rekeninghouder, kan de bank de rekening blokkeren. U kunt de rekening vanaf dat moment niet meer gebruiken. Om de rekening te deblokkeren heeft u vaak een verklaring van erfrecht nodig. Een notaris stelt deze verklaring van erfrecht op.

  Wat mag een executeur niet?

  In uw testament kunt u de taken en bevoegdheden van een executeur uitbreiden of beperken. In beginsel is een executeur niet bevoegd om de nalatenschap te verdelen. De verdeling moeten de erfgenamen in onderling overleg regelen.