Kosten testament: wij zorgen ervoor dat uw wensen goed zijn geregeld

In geval van overlijden moet er vaak veel worden geregeld. Het is daarom van belang om uw wensen zo goed mogelijk vast te leggen in een testament. Dit zorgt voor duidelijkheid voor uw nabestaanden. Het vastleggen van deze wensen doet u in een testament. Dit regelt u bij de notaris. De kosten van een testament zijn afhankelijk van uw wensen en dus van de inhoud van uw testament.

Wat is een testament?

Een testament is een notariële akte waarin u vastlegt wat er met uw geld, huis en/of andere spullen dient te gebeuren na uw overlijden.
In een testament worden vaak één of meer van onderstaande punten geregeld:

 • Erfstelling: hiermee benoemt u uw erfgenamen
 • Langstlevende regeling: om ervoor te zorgen dat uw partner na uw overlijden onbezorgd verder kan leven
 • Een regeling in verband met de eigen zorgbijdrage in verband met de Wet op de langdurige zorg (voorheen ook wel de AWBZ-regeling)
 • Afvullegaat (*eventueel verwijzen naar pagina over afvullegaat)
 • Executeursbenoeming: dit is diegene die u de bevoegdheid geeft om na overlijden uw testament uit te voeren (*eventueel verwijzen naar pagina over executeur)
 • Voogdijbenoeming: u kunt een voogd benoemen voor de zorg over uw minderjarige kinderen
 • Beschermingsbewind: u kunt een bewindvoerder benoemen over het vermogen dat kinderen of kleinkinderen van u ontvangen
 • Fiscale regelingen om (eventueel) verschuldigde erfbelasting te besparen
 • Legaten (*eventueel verwijzen naar pagina over legaten)
 • Rampenclausule: voor het geval uw gehele gezin kort na elkaar komt te overlijden
 • Uitsluitingsclausule (koude kant-clausule)

Een testament maakt u bij de notaris. Het is niet mogelijk om zelf een testament te maken. Wij denken met u mee en adviseren u welke dingen in uw situatie belangrijk zijn om vast te leggen. Zo zorgen we er samen voor dat u niets vergeet.

Kosten testament: waardoor worden de testament kosten bepaald?

Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden. Uw testament dient aan te sluiten bij uw persoonlijke situatie en wensen. Het opstellen van een testament is dus maatwerk. Er is daarom geen standaardprijs voor het opstellen van een testament. De kosten voor het opstellen van een testament zijn afhankelijk van de inhoud van het testament. In een gesprek met de notaris kan aan de hand van uw wensen een kostenopgave gemaakt worden.
Het is belangrijk dat uw wensen correct in uw testament komen te staan. Daarom vertalen wij uw wensen naar een juridische omschrijving. Dit zorgt ervoor dat er later geen onduidelijkheid omtrent uw wensen kan bestaan. Voor uw nabestaanden kan dit een hoop conflicten en geld besparen.

Het testament is dan ook een persoonsgebonden document. U kunt hierdoor niet samen met uw partner één testament opmaken. Ieder van u maakt een eigen testament.

Aanpassing testament kosten

Er is niets zo veranderlijk als het leven. Mogelijk is uw persoonlijke situatie veranderd of wenst u andere regelingen op te nemen in uw testament. Het zou ook kunnen dat de wet- of (fiscale) regelgeving is gewijzigd, waardoor een aanpassing van uw testament wenselijk is. Het is daarom belangrijk om iedere vijf jaar uw testament te (laten) controleren.

Wij nodigen u dan ook graag uit om uw (oudere) testament met elkaar te bekijken. Op die manier komen u of uw nabestaanden niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Aan het aanpassen van uw testament zijn kosten verbonden. Deze kosten van het testament zijn afhankelijk van de wijzigingen die in uw testament moeten worden doorgevoerd.

Verschil in kosten testament en levenstestament?

Met een levenstestament kunt u regelen wie namens u beslissingen mag nemen indien u dit zelf – bijvoorbeeld vanwege ouderdom of ziekte – niet meer kunt. Ook voor het levenstestament geldt dat dit een persoonsgebonden document is.

De kosten van een levenstestament zijn net als de kosten van een testament afhankelijk van de inhoud van het levenstestament. Deze inhoud van het levenstestament hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. In een gesprek met de notaris kan aan de hand van uw wensen een kostenopgave gemaakt worden.

Testament opstellen bij Westport Notarissen

Uw leven verandert continu. Deze veranderingen kunnen aanleiding geven tot het opstellen of wijzigen van uw testament. Graag nodigen wij u uit om uw situatie en de mogelijkheden van het maken van een testament met elkaar te bespreken. Naar aanleiding van dit gesprek kunnen wij u de kosten van het opstellen van het testament geven.
Indien u bij ons komt om uw testament op te stellen of te wijzigen dan verloopt dit volgens het onderstaande stappenplan:

 • Maak een afspraak met een van onze (kandidaat)notarissen.
 • Een eerste gesprek bij ons op kantoor om uw wensen en de mogelijkheden samen in kaart te brengen.
 • Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt u van ons een persoonlijke prijsopgave voor de testament kosten.
 • Indien u akkoord gaat met de kosten van het opstellen van het testament zal een ontwerp van uw testament worden opgesteld.
 • Het ontwerp van het testament zal u worden toegezonden en de inhoud zal daarbij in een aanbiedingsbrief worden toegelicht.
 • Als u akkoord bent met het ontwerp testament dan wordt het testament bij ons op kantoor ondertekend. Tijdens de ondertekening wordt de inhoud van het testament met u doorgesproken.
 • Na de ondertekening ontvangt u een afschrift van het testament.
 • Daarnaast schrijven wij uw testament in bij het Centraal Levenstestamenten Register. Zo kunnen erfgenamen na uw overlijden zien of u een testament heeft gemaakt en bij welke notaris dit ligt.

De inhoud van het testament is tijdens uw leven niet zichtbaar maar blijft privé.

 • Het testament wordt bewaart in onze kluis.
 • Na uw overlijden krijgt het testament werking.

 

Plan nu een afspraak in!

Uw zaken goed geregeld voor uw nabestaanden, dat geeft rust. Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden. Naar aanleiding van een gesprek over uw persoonlijke situatie en wensen geven wij u offerte van de kosten van een notaris testament. Daarnaast zijn we er ook voor u om verschillende vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld of de notariskosten voor een testament aftrekbaar zijn. Een afspraak maakt u gemakkelijk middels onderstaande contactgegevens.*


  Veel gestelde vragen

  Hoeveel kosten zitten er verbonden aan een testament bij de notaris?

  De gemiddelde kosten voor een testament zijn afhankelijk van de inhoud van het testament. In een gesprek met de notaris kan aan de hand van uw wensen een opgave van de testament kosten gedaan worden.

  Wat kosten 2 testamenten en 2 Levenstestamenten?

  Iedereen kan voor zichzelf een testament of een levenstestament maken. Het is niet mogelijk samen met uw partner 1 testament of levenstestament te maken. Wel kan de inhoud van het testament en/of levenstestament van partners gelijk met elkaar zijn. De kosten voor het opstellen van een testament of levenstestament zijn afhankelijk van de inhoud. Als er 2 gelijke testamenten of levenstestamenten worden gemaakt, zult u per document vaak iets voordeliger uit zijn dan wanneer u slechts 1 testament of levenstestament maakt. In een gesprek met de notaris kan aan de hand van uw wensen een kostenopgave gemaakt worden.

  Wat kost een testament op de langstlevende?

  De testament kosten van een (levens)testament zijn afhankelijk van de inhoud van het (levens)testament. Het is dus niet mogelijk om een standaard prijs te geven. In een gesprek met de notaris kan aan de hand van uw wensen een kostenopgave gemaakt worden voor één of meer (levens)testamenten.

  meer diensten