Belastingvrij schenken aan ouders: we bieden hoge kwaliteit service

Hoeveel mag ik schenken binnen de familie zonder dat ik of degene die de schenking krijgt daarover schenkbelasting hoeft te betalen? Een vraag die wij vaak horen. U mag zoveel schenken als u zelf wilt en aan wie u wilt. Maar hoe zit dat met de schenkbelasting? Op deze pagina leest u onder andere over schenken aan ouders en over de tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting.

Wat is een schenking?

Een schenking is iets van waarde dat u zomaar krijgt zonder dat u daarvoor iets teruggeeft of terug doet. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de schenking en de relatie tussen de schenker en degene die de schenking krijgt, moet er schenkbelasting betaald worden.

Schenking ouders: van of aan ouders

Ouders kunnen aan hun kinderen schenken én kinderen kunnen ook aan hun ouders schenken. Voor beide situaties bestaat een jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting.

Aan uw ouders gezamenlijk mag u jaarlijks een bedrag van € 2.418 schenken zonder dat uw ouders daarover schenkbelasting hoeven te betalen.

Ouders mogen gezamenlijk jaarlijks een bedrag van € 6.035 aan een kind schenken zonder dat het kind daarover schenkbelasting moet betalen. Kortom blijft u onder de jaarlijks vrijgestelde bedragen voor de schenkbelasting, dan hoeft degene die de schenking krijgt geen schenkbelasting te betalen.

Geld schenken aan ouders belasting: vrijstellingen

Er zijn jaarlijkse vrijstellingen vastgesteld voor het belastingvrij schenken:

 • Zijn de verkrijgers kinderen, dan is de vrijstelling € 6.035.
 • Het limiet voor overige verkrijgers is € 2.418

*Cijfers 2023

Wanneer u bovenstaand bedrag ontvangt, hoeft u daar als verkrijger geen schenkbelasting over te betalen.

Afhankelijk van de relatie tussen de schenker en degene die de schenking krijgt is een bepaald percentage schenkbelasting van toepassing wanneer u meer schenkt dan het vrijgestelde bedrag. De tarieven zijn als volgt:

Te schenken bedrag: Partners en kinderen kleinkinderen Overige verkrijgers
€ 0 – vrijgestelde bedrag 0% 0% 0%
€ 0 – € 138.642 10% 18% 30%
€ 138.642 – en hoger 20% 36% 40%

*Cijfers 2023

Plan een afspraak met ons in

Bent u van plan een schenking aan ouders te doen en bent u benieuwd hoeveel geld u mag schenken aan uw ouders, neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Wij helpen u graag.


  Veel gestelde vragen

  Kan ik belastingvrij geld schenken aan ouders en hoeveel geld mag ik schenken aan ouders
  Dit kan. U mag aan uw ouders een bedrag van € 2.418 schenken zonder dat uw ouders daarover schenkbelasting hoeven te betalen. Uw ouders mogen samen maar één keer gebruikmaken van de vrijstelling. Schenkt u meer dan € 2.418? Over het meerdere dient schenkbelasting betaald te worden.

  Hoeveel geld mag je schenken aan ouders en andere familieleden?
  U kunt zelf kiezen hoeveel u overmaakt naar familie. Afhankelijk van de relatie tussen familieleden gelden er vrijstellingen voor de schenkbelasting. Schenkt u meer dan de vrijstelling, dan moet over het meerdere schenkbelasting betaald worden. Hoe hoog het percentage schenkbelasting is, hangt af van het bedrag en de relatie tussen de schenker en degene die de schenking krijgt. Het antwoord op de vraag hoeveel mag een ouder belastingvrij schenken per jaar is in 2023 € 6.035.

  Hoe controleert de Belastingdienst een schenking?
  Vraagt u zich af hoe het zit met een schenking aan ouders en de belasting over deze schenking? Indien u meer schenkt dan de jaarlijkse vrijstellingen die gelden voor de schenkbelasting, moet u aangifte schenkbelasting doen.

  meer diensten

  Wat is de taak van een executeur?

  De taak van een executeur is het beheren van de nalatenschap en ervoor te zorgen dat de nalatenschap ‘verdeelklaar’ is voor de erfgenamen. De bevoegdheden kunnen in een testament worden uitgebreid dan wel worden beperkt.

  Kan een executeur een erfgenaam zijn?

  Een executeur kan in principe iedereen zijn. Een familielid (dat ook een van uw erfgenamen is), een goede vriend, een zakenpartner of een onafhankelijke derde (zoals een adviseur/fiscalist/notaris).

  Is een executeur nodig?

  In verschillende situaties is het verstandig om een executeur te benoemen. Situaties waaraan u kunt denken zijn:

  • uw erfgenamen hebben onderling een moeizame verhouding;
  • u bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer);
  • uw erfgenamen zijn minderjarig;
  • u heeft veel erfgenamen;
  • u heeft veel bezittingen en vermogen.

  Als alternatief op een executeur benoemen in uw testament kunnen de erfgenamen na uw overlijden gezamenlijk ook iemand een boedelvolmacht geven.

  Wat gebeurt er met uw bankrekening na overlijden?

  Wanneer een bank op de hoogte is van het overlijden van de rekeninghouder, kan de bank de rekening blokkeren. U kunt de rekening vanaf dat moment niet meer gebruiken. Om de rekening te deblokkeren heeft u vaak een verklaring van erfrecht nodig. Een notaris stelt deze verklaring van erfrecht op.

  Wat mag een executeur niet?

  In uw testament kunt u de taken en bevoegdheden van een executeur uitbreiden of beperken. In beginsel is een executeur niet bevoegd om de nalatenschap te verdelen. De verdeling moeten de erfgenamen in onderling overleg regelen.