Belastingvrije schenking aan kleinkind: we bieden hoge kwaliteit service

U denkt erover na om te schenken aan uw kleinkinderen. Maar hoe werkt een schenking aan uw kleinkind precies? Weet u dat u ieder jaar een bedrag naar de kleinkinderen kunt overmaken zonder dat u daarover schenkbelasting hoeft te betalen? Op deze pagina leest u over de mogelijkheden.

Hoe werkt schenken aan kleinkinderen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om te schenken aan uw kleinkinderen. Hieronder ziet u twee verschillende mogelijkheden:

 1. het overmaken van een geldbedrag naar de bankrekening van uw kleinkind. Deze schenking heet ook wel een schenking met de warme hand of een schenking in contanten. Deze schenking kunt u zelf regelen en hoeft niet bij een notaris.
 2. schenken op papier (zie over hoe een schenking op papier werkt: *link*). Deze optie kan aantrekkelijk zijn indien uw vermogen ‘vast zit’ in uw woning.

U mag ieder jaar een geldbedrag overmaken aan uw kleinkinderen. De hoogte van dit bedrag bepaalt u als schenker zelf. Net als over een erfenis, moet in beginsel ook over een schenking belasting betaald worden, de zogenaamde schenkbelasting. Om te voorkomen dat u schenkbelasting moet betalen, kunt u ervoor kiezen om het belastingvrije bedrag te schenken.

Voorwaarden voor belastingvrij schenken aan kleinkind

Indien u van uw spaarrekening een geldbedrag naar uw kleinkind wilt overmaken is hiervoor geen notariële akte noodzakelijk. U kunt het geldbedrag simpelweg overmaken naar uw kleinkind. Indien het te schenken bedrag hoger is dan het vrijgestelde bedrag, dient uw kleinkind aangifte schenkbelasting te doen.

Echter kan het wenselijk zijn om bepaalde voorwaarden aan de schenking zelf te verbinden. U kunt denken aan het opnemen van een uitsluitingsclausule. Dit houdt in dat indien een kleinkind gaat scheiden, de schenking niet gedeeld hoeft te worden met de ex-partner. Ook kunt u bij de schenking regelen dat uw kleinkind pas na een bepaalde leeftijd over het geschonken bedrag mag beschikken. U kunt in dat geval een bewindvoerder benoemen. Indien u meer informatie wenst over voorwaarden die u kunt opnemen, neem dan gerust contact op.

Belastingvrij schenken aan kleinkind voor eigen woning

Voor speciale doeleinden mag u ook eenmalig een hoger bedrag aan uw kleinkinderen schenken. Zo mag u als grootouder eenmalig een bedrag van € 28.947,00 aan uw kleinkind schenken voor de eigen woning van uw kleinkind. Aan deze schenking zitten wel een aantal voorwaarden:

 • uw kleinkind (of diens partner) dient tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn;
 • uw kleinkind heeft niet eerder gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling bij een schenking van u;
 • uw kleinkind gebruikt het geld om: een eigen woning te kopen, te verbouwen of de hypotheek af te lossen.

Hulp bij belastingvrij schenken aan kleinkinderen

Bent u van plan een schenking te doen aan uw kleinkind(eren) en wilt u advies over hoe u dit het beste kunt aanpakken? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij kunnen de verschillende mogelijkheden met u bespreken, waarna u een beslissing kunt nemen.


  Veel gestelde vragen

  Hoe schenk je aan een kleinkind?
  U kunt op twee verschillende manieren aan uw kleinkinderen schenken:

   • schenken in contanten door het geldbedrag over te maken naar de bankrekening van uw kleinkind;
   • schenken op papier bij notariële akte.

  Bij de eerste optie betaalt u daadwerkelijk het geldbedrag aan uw kleinkind. Bij de tweede optie, schenkt u alleen op papier waardoor u het geldbedrag niet daadwerkelijk hoeft over te maken.

  Hoeveel mag je een kleinkind schenken?
  U bepaalt als schenker hoeveel u aan een kleinkind schenkt. U kunt kiezen om het vrijgestelde bedrag te schenken (in 2023 € 2.418,00). Maar u kunt ook eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken als uw kleinkind het geldbedrag gebruikt voor zijn of haar eigen woning. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een groter bedrag aan de kleinkinderen te schenken, dan dient u wel rekening te houden dat er schenkbelasting betaald dient te worden over het geldbedrag.

  Hoeveel mag je als kleinkind erven?
  Kleinkinderen mogen in 2023 een bedrag van € 22.918,00 belastingvrij erven. Dit bedrag geldt per grootouder. Indien u een bedrag wilt nalaten aan uw kleinkind bij uw overlijden dient u een testament op te stellen. Uiteraard kunnen wij u hierover ook adviseren. Een schenking aan uw kleinkind bij overlijden is niet mogelijk.

  meer diensten

  Wat is de taak van een executeur?

  De taak van een executeur is het beheren van de nalatenschap en ervoor te zorgen dat de nalatenschap ‘verdeelklaar’ is voor de erfgenamen. De bevoegdheden kunnen in een testament worden uitgebreid dan wel worden beperkt.

  Kan een executeur een erfgenaam zijn?

  Een executeur kan in principe iedereen zijn. Een familielid (dat ook een van uw erfgenamen is), een goede vriend, een zakenpartner of een onafhankelijke derde (zoals een adviseur/fiscalist/notaris).

  Is een executeur nodig?

  In verschillende situaties is het verstandig om een executeur te benoemen. Situaties waaraan u kunt denken zijn:

  • uw erfgenamen hebben onderling een moeizame verhouding;
  • u bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer);
  • uw erfgenamen zijn minderjarig;
  • u heeft veel erfgenamen;
  • u heeft veel bezittingen en vermogen.

  Als alternatief op een executeur benoemen in uw testament kunnen de erfgenamen na uw overlijden gezamenlijk ook iemand een boedelvolmacht geven.

  Wat gebeurt er met uw bankrekening na overlijden?

  Wanneer een bank op de hoogte is van het overlijden van de rekeninghouder, kan de bank de rekening blokkeren. U kunt de rekening vanaf dat moment niet meer gebruiken. Om de rekening te deblokkeren heeft u vaak een verklaring van erfrecht nodig. Een notaris stelt deze verklaring van erfrecht op.

  Wat mag een executeur niet?

  In uw testament kunt u de taken en bevoegdheden van een executeur uitbreiden of beperken. In beginsel is een executeur niet bevoegd om de nalatenschap te verdelen. De verdeling moeten de erfgenamen in onderling overleg regelen.