Schenken op papier: we bieden hoge kwaliteit service

U overweegt een schenking op papier te doen om wellicht in de toekomst erfbelasting te kunnen besparen. Maar hoe werkt een schenking op papier? Wat zijn de voordelen en eventuele nadelen van op papier schenken? Op deze pagina leest u wat een schenking op papier precies betekent en hoe u dit kan regelen. Wij denken graag met u mee of het in uw situatie verstandig is om een schenking op papier te doen.

Wat is schenken op papier?

Schenken op papier houdt in dat u iemand een bedrag op papier geeft. Op papier ontstaat er een schuld aan bijvoorbeeld een kind en tegelijk leent u het bedrag van die persoon terug. Dit allemaal op papier. De schuld zal bij uw overlijden een schuld zijn van uw nalatenschap waarover geen erfbelasting verschuldigd is. Door een schenking op papier kan te zijner tijd derhalve erfbelasting worden bespaard.

Om het bovenstaande doel te bereiken, is het van belang dat u jaarlijks daadwerkelijk een rente betaalt over het schuldig erkende bedrag. Deze rente mag maximaal 6% rente zijn. Indien u deze rente niet tijdig heeft betaald, zal de Belastingdienst het schuldig erkende bedrag niet als schuld van uw nalatenschap zien. De beoogde erfbelasting besparing zal in dat geval niet worden gerealiseerd. Om de belastingbesparing te realiseren is het daarom van belang dat de rente daadwerkelijk wordt betaald.

 

Wanneer doet u een schenking op papier?

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin u een schenking op papier zou kunnen doen. Een aantal voorbeelden van situaties waarbij een schenking op papier uitkomst kan bieden zijn:

 • uw vermogen zit vast in bijvoorbeeld uw woning of ander vastgoed;
 • u bent (op termijn) een eigen bijdrage in de zin van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) verschuldigd.
 • Schenkingen op papier worden voor de inkomstenbelasting bij de ouders namelijk gezien als schuld in Box III waardoor de heffingsgrondslag voor de eigen bijdrage lager kan worden;
 • u wilt alvast tijdens leven vermogen overhevelen naar uw kinderen.

Wat zijn de voor- en nadelen van een schenking op papier?

De voordelen van het doen van een schenking op papier zijn:

 • u heeft weinig cash geld nodig om te kunnen schenken;
 • de rentebetaling wast aan bij het vermogen van de kinderen zonder dat hier erfbelasting over is verschuldigd;
 • indien u een eigen bijdrage in de zin van WLZ verschuldigd bent, zal deze bijdrage na de schenking op papier wellicht lager zijn;

De nadelen van het doen van een schenking op papier zijn:

 • een schenking op papier kan alleen bij notariële akte;
 • u dient genoeg geld te hebben om de jaarlijkse rente te kunnen betalen;
 • kinderen dienen het geld dat zij op papier hebben verkregen op te tellen bij hun vermogen in box 3.

Of een schenking op papier voor uw situatie voordelig is hangt mede af van de regels van de inkomstenbelasting. Om deze reden adviseren wij voordat u een schenking op papier wilt doen, dit ook altijd met een boekhouder te bespreken om te bepalen of het in uw situatie wenselijk is.

Is een notaris verplicht bij een schenking op papier?

Op grond van de wet moet een schenking op papier altijd met een notariële akte. Naast het te schenken bedrag kunnen ook andere belangrijke zaken in de akte van schenking worden vastgelegd. Denk hierbij aan een uitsluitingsclausule waarin staat dat het te schenken bedrag privévermogen van uw kind is en bij een eventuele echtscheiding van uw kind niet gedeeld hoeft te worden met een ex-partner. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan vrijblijvend contact op.


  Veel gestelde vragen

  Bestaat er een maximum voor het schenken op papier?
  De wet stelt bij schenken op papier geen maximum aan het te schenken bedrag. U dient echter rekening te houden met het rentepercentage dat u ieder jaar verschuldigd bent. Betaalt u een jaar geen rente, dan komt de belastingbesparing niet tot stand. U kunt gebruik maken van de jaarlijkse of eenmalig verhoogde vrijstellingen voor de schenkbelasting. Schenkt u meer dan deze vrijstellingen, dan bent u schenkbelasting verschuldigd.

  Is schenken op papier verstandig?
  Dit hangt af van uw situatie en is niet in zijn algemeenheid te bepalen. Mocht u een schenking op papier overwegen, dan adviseren wij u graag.

  Wat zijn de nadelen van op papier schenken?

  • een schenking op papier kan alleen bij notariële akte;
  • u dient genoeg geld te hebben om de jaarlijkse rente te kunnen betalen;
  • kinderen dienen het geld dat zij op papier hebben verkregen op te tellen bij hun vermogen.

  meer diensten

  Wat is de taak van een executeur?

  De taak van een executeur is het beheren van de nalatenschap en ervoor te zorgen dat de nalatenschap ‘verdeelklaar’ is voor de erfgenamen. De bevoegdheden kunnen in een testament worden uitgebreid dan wel worden beperkt.

  Kan een executeur een erfgenaam zijn?

  Een executeur kan in principe iedereen zijn. Een familielid (dat ook een van uw erfgenamen is), een goede vriend, een zakenpartner of een onafhankelijke derde (zoals een adviseur/fiscalist/notaris).

  Is een executeur nodig?

  In verschillende situaties is het verstandig om een executeur te benoemen. Situaties waaraan u kunt denken zijn:

  • uw erfgenamen hebben onderling een moeizame verhouding;
  • u bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer);
  • uw erfgenamen zijn minderjarig;
  • u heeft veel erfgenamen;
  • u heeft veel bezittingen en vermogen.

  Als alternatief op een executeur benoemen in uw testament kunnen de erfgenamen na uw overlijden gezamenlijk ook iemand een boedelvolmacht geven.

  Wat gebeurt er met uw bankrekening na overlijden?

  Wanneer een bank op de hoogte is van het overlijden van de rekeninghouder, kan de bank de rekening blokkeren. U kunt de rekening vanaf dat moment niet meer gebruiken. Om de rekening te deblokkeren heeft u vaak een verklaring van erfrecht nodig. Een notaris stelt deze verklaring van erfrecht op.

  Wat mag een executeur niet?

  In uw testament kunt u de taken en bevoegdheden van een executeur uitbreiden of beperken. In beginsel is een executeur niet bevoegd om de nalatenschap te verdelen. De verdeling moeten de erfgenamen in onderling overleg regelen.