Legaat: wij zijn uw vertrouwde adviseur

In een testament regelt u wat er met uw bezittingen gebeurt na uw overlijden. Zo bepaalt u wie erfgenamen zijn en wie u tot executeur wenst te benoemen.

Wilt u bepaalde spullen of een geldbedrag aan bepaalde persoon of goed doel geven na uw overlijden? Dit regelt u met een legaat. Westport Notarissen helpt u bij het opnemen van een legaat in uw testament.

Legaat betekenis

Een legaat is een bepaling in uw testament waarmee u bepaalde specifieke bezittingen aan iemand toekent. Degene die het legaat krijgt, wordt de legataris genoemd. Het legaat kan gaan over verschillende bezittingen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Een specifiek goed: zoals bijvoorbeeld uw woning, uw auto of een sieraad;
 • Bezittingen van een bepaald soort: zoals bijvoorbeeld uw inboedel of aandelen;
 • Een geldbedrag: dit kan een vast geldbedrag of een percentage van uw vermogen;
 • Een huisdier
 • Bepaalde persoonlijke rechten: zoals bijvoorbeeld het vruchtgebruik of het recht van gebruik en bewoning.

In het testament bepaalt u zelf de voorwaarden van het legaat. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de legataris (een deel van) de waarde van de bezittingen moet vergoeden aan de erfgenamen. Ook kan in het testament worden opgenomen wanneer de legataris het legaat krijgt. Dat kan meteen na uw overlijden zijn, maar ook pas na verloop van een bepaald aantal maanden of jaren na uw overlijden.

Waarom een legaat gebruiken?

In bepaalde situaties kan het uw wens zijn om bepaalde specifieke bezittingen aan één of meer personen toe te kennen. Om er zeker van te zijn dat deze bezittingen bij de juiste persoon terechtkomen, neemt u daarom een legaat op in uw testament.

De erfgenamen en de executeur zijn verplicht een legaat uit te voeren. De notaris kan de erfgenamen of executeur helpen met het uitvoeren van het legaat.

Ook vanuit fiscaal oogpunt kan het voordelig zijn om een of meer legaten op te nemen in uw testament. Zo erven kleinkinderen niet automatisch van grootouders. Door het betrekken van een of meer kleinkinderen in uw testament kan een gedeelte van de nalatenschap vrij van belasting worden overgedragen. Een kleinkind kan namelijk € 25.187 vrij van erfbelasting ontvangen.

Aanvaarden of weigeren van een legaat?

Als legataris heb je de keuze het legaat te aanvaarden of te weigeren.

Nadat de legataris het legaat heeft aanvaard, komt de eigendom van de spullen niet direct bij de legataris. De spullen moet daarvoor eerst nog aan de legataris worden overgedragen.

Een legataris kan er ook voor kiezen het legaat te weigeren. In dat geval komt de eigendom van de gelegateerde spullen bij de erfgenamen terecht.

Afhankelijk van de waarde van het legaat moet de legataris hierover erfbelasting betalen. Er moet erfbelasting worden betaald als de waarde hoger is dan de geldende vrijstelling.

Legaat in een testament

Het legaat wordt opgenomen in een testament. Dit testament wordt opgesteld en ondertekend bij de notaris. Wilt u een legaat opnemen in uw testament? Westport Notarissen bespreekt graag met u waar u op moet letten als u een legaat in uw testament wilt opnemen en wij helpen u vervolgens met de vervolgstappen.

Plan nu een afspraak in!

Wilt u meer weten over het opstellen van een legaat? Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. U kunt contact met ons opnemen middels onderstaande adresgegevens.*


  Veel gestelde vragen

  Wat is het verschil tussen een legaat en een erfenis?

  Er is verschil tussen een legataris en een erfgenaam. Een erfgenaam krijgt (een gedeelte van) het geheel aan bezittingen en schulden behorende tot uw erfenis. De erfgenamen moeten ervoor zorgen dat de schulden van de nalatenschap worden voldaan. Hieronder valt ook het legaat aan de legataris. De legataris is een schuldeiser in uw erfenis.

  De legataris krijgt dus iets uit uw erfenis, zonder dat deze legataris bij de afwikkeling van de erfenis betrokken is.

  Wat is het voordeel van een legaat?

  Het voordeel van een legaat is dat u zelf bepaalt wie welke bezitting van u krijgt. Ook kunt u zelf bepalen óf en zo ja, hoeveel de legataris voor deze bezitting moet betalen.

  Hoeveel belasting betaal je over een legaat?

  In het testament bepaalt u zelf of de legataris belasting moet betalen over het legaat. U kunt het legaat ook vrijstellen van erfbelasting. In dat geval moeten de erfgenamen de belasting die is verschuldigd over het legaat betalen.

  In het testament kan ook zijn opgenomen dat de legataris de erfbelasting zelf moet betalen. In dat geval zal worden gekeken naar de waarde van het legaat of en zo ja, hoeveel erfbelasting er verschuldigd is. De tarieven die voor het jaar 2024 gelden, zijn hierboven in het overzicht gegeven.

  meer diensten