Huwelijkse voorwaarden als ondernemer opstellen: wij bieden hoge kwaliteit service

U bent getrouwd of gaat trouwen én bent ondernemer. Omdat u een eigen bedrijf heeft, kan het verstandig zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Op deze pagina leest u over een aantal mogelijke gevolgen van een huwelijk en de mogelijkheden van het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

*overal waar gesproken wordt over huwelijk en huwelijkse voorwaarden kunt u lezen geregistreerd partnerschap en partnerschapsvoorwaarden.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die u als echtgenoten samen maakt in een notarieel document. Deze afspraken gaan onder andere over uw bezittingen en schulden. Hoe gaat u uw bezittingen en schulden verdelen bij eventueel bij uit elkaar gaan of overlijden? Met huwelijkse voorwaarden wijkt u af van de wettelijke regeling die geldt voor echtgenoten.

Maakt u geen huwelijkse voorwaarden, dan is de wettelijke regeling op u van toepassing. Sinds 1 januari 2018 kent Nederland de beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt het volgende in:

 • alle bestaande gezamenlijke bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen;
 • alle toekomstige bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen.

Gaat u uit elkaar? Dan komt ieder 50% van alle gezamenlijke bezittingen en schulden toe. Eventueel gekregen erfenissen en schenkingen vallen niet in de huwelijksgemeenschap.

Bent u vóór 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijkse voorwaarden opgesteld, dan bent u in de algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Al uw vermogen is dan gemeenschappelijk, met uitzondering van eventuele erfenissen en schenkingen gedaan onder een uitsluitingsclausule.

Trouwen met huwelijkse voorwaarden als eigenaar van een eigen bedrijf

Huwelijkse voorwaarden voor een ondernemer moeten bij een notaris worden opgesteld. Dit geldt echter voor alle huwelijkse voorwaarden. Wilt u beide vermogens gescheiden houden dan dienen de huwelijkse voorwaarden vóór het aangaan van het huwelijk getekend te zijn. Het gescheiden houden van vermogens is van belang voor u als ondernemer. Door in de huwelijkse voorwaarden vermogen gescheiden te houden kunnen eventuele zakelijke schuldeisers zich niet verhalen op privébezittingen van uw partner. Dit geldt ook voor een eventueel faillissement. Door huwelijkse voorwaarden op te stellen vermijdt u het ondernemersrisico voor uw echtgenoot.

Door de jaren heen hebben wij zowel in het Westland als in Rotterdam vele ondernemers geadviseerd, waardoor wij op dit gebied veel expertise hebben. Of het nu gaat om huwelijkse voorwaarden voor een eenmanszaak of een ander eigen bedrijf, in een vrijblijvend adviesgesprek kijken wij graag naar de mogelijkheden en wensen met u.

Trouwen met huwelijkse voorwaarden als eigenaar van een eigen zaak: wat neemt u op?

Wat op te nemen in de huwelijkse voorwaarden hangt af van de wensen die u heeft. Kortweg kunt u in de huwelijkse voorwaarden opnemen dat uw vermogen gescheiden blijft. Bij echtscheiding of overlijden kan vervolgens een finaal verrekenbeding worden opgenomen. Dit houdt in dat u bij echtscheiding dan wel overlijden doet alsof u wel was gehuwd in een algehele gemeenschap van goederen. Dit zorgt ervoor dat ieder van de echtgenoten de helft van het vermogen toekomt.

Vanwege de verschillende regelingen die u kunt opnemen in de huwelijkse voorwaarden plannen wij altijd een bespreking in bij ons op kantoor. In dit gesprek zullen uw wensen en de mogelijkheden worden besproken.

Plan uw afspraak in!

Gaat u binnenkort trouwen en bent u ondernemer? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze (kandidaat-)notarissen. In een vrijblijvend adviesgesprek kan worden bekeken of het al dan niet nodig is om huwelijkse voorwaarden te laten maken.


  Veel gestelde vragen

  Wat staat er in de huwelijkse voorwaarden?
  Met huwelijkse voorwaarden wijkt u af van de wettelijke regeling die voor echtgenoten geldt. U kunt zelf bepalen wat u in de huwelijkse voorwaarden wenst op te nemen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Om deze reden plannen wij graag een bespreking met u in om te bespreken wat voor uw situatie het beste kan worden opgenomen in de huwelijkse voorwaarden.

  Wat kost een akte van huwelijkse voorwaarden?
  Dit hangt af van de regelingen die u wenst op te nemen in de huwelijkse voorwaarden. U kunt vrijblijvend contact opnemen om u wensen te bespreken. Aan de hand van uw wensen kan u een prijsopgave worden toegestuurd.

  Welke drie varianten van huwelijkse voorwaarden zijn er?
  Grofweg kunnen de volgende varianten worden onderscheiden. De algehele gemeenschap van goederen, hierbij zijn alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk (met uitzondering van erfenissen en schenkingen gedaan onder uitsluitingsclausule). De koude uitsluiting, hierbij bestaat er geen huwelijksgemeenschap tussen de echtgenoten. Tot slot zijn alle varianten tussen de algehele gemeenschap van goederen en koude uitsluiting mogelijk.

  meer diensten

  Wat is de taak van een executeur?

  De taak van een executeur is het beheren van de nalatenschap en ervoor te zorgen dat de nalatenschap ‘verdeelklaar’ is voor de erfgenamen. De bevoegdheden kunnen in een testament worden uitgebreid dan wel worden beperkt.

  Kan een executeur een erfgenaam zijn?

  Een executeur kan in principe iedereen zijn. Een familielid (dat ook een van uw erfgenamen is), een goede vriend, een zakenpartner of een onafhankelijke derde (zoals een adviseur/fiscalist/notaris).

  Is een executeur nodig?

  In verschillende situaties is het verstandig om een executeur te benoemen. Situaties waaraan u kunt denken zijn:

  • uw erfgenamen hebben onderling een moeizame verhouding;
  • u bent alleenstaand en heeft geen kinderen (meer);
  • uw erfgenamen zijn minderjarig;
  • u heeft veel erfgenamen;
  • u heeft veel bezittingen en vermogen.

  Als alternatief op een executeur benoemen in uw testament kunnen de erfgenamen na uw overlijden gezamenlijk ook iemand een boedelvolmacht geven.

  Wat gebeurt er met uw bankrekening na overlijden?

  Wanneer een bank op de hoogte is van het overlijden van de rekeninghouder, kan de bank de rekening blokkeren. U kunt de rekening vanaf dat moment niet meer gebruiken. Om de rekening te deblokkeren heeft u vaak een verklaring van erfrecht nodig. Een notaris stelt deze verklaring van erfrecht op.

  Wat mag een executeur niet?

  In uw testament kunt u de taken en bevoegdheden van een executeur uitbreiden of beperken. In beginsel is een executeur niet bevoegd om de nalatenschap te verdelen. De verdeling moeten de erfgenamen in onderling overleg regelen.